11/03/2021

Více než polovina Čechů se při ztrátě zaměstnání spoléhá při placení účtů na stát

Po skončení vládních podpůrných programů očekávají odborníci velké přesuny zaměstnanců mezi obory. Podle průzkumu Providentu se 58 % Čechů při ztrátě zaměstnání plánuje spoléhat na státní podporu jako na hlavní zdroj financí. Při hledání nové práce by pak 55 % dotázaných zvažovalo rekvalifikační kurz. Polovina z nich by jej pak hradila z úspor.

Omezení plynoucí z pandemie mají za následek velké změny na pracovním trhu. Došlo k utlumení mnoha oborů, především v oblasti turismu (hotely, restaurace), jsou zavřené obchody a nefungují služby. „Stovky tisíc zaměstnaných či podnikajících v těchto oborech nyní žije z úspor a vládní pomoci, která udržuje uměle vyšší zaměstnanost. To však není dlouhodobě udržitelné. Omezení ještě nějakou dobu potrvají a rozvolňování bude probíhat postupně. Ani poté však nedojde k rychlému obnovení na předkoronavirovou úroveň. V okamžiku ukončení podpůrných programů tak klesne počet pracovních míst v mnoha odvětvích. Očekáváme proto velké přesuny mezi obory a nárůst zájmu o rekvalifikační programy,“ říká Luboš Kratochvíl, analytik společnosti Provident.

Nejvyšší zájem o rekvalifikace je u lidí ve věku 45 - 54 let

Při hledání nového zaměstnání by podle průzkumu Providentu zvažovalo rekvalifikaci 55 % oslovených. Odmítavější jsou muži, změnu oboru jich zavrhuje 27 %, zatímco u žen jen 18 %. Nejčastěji by pak rekvalifikaci volili lidé ve věku 45 - 54 let, zvažovalo by jí 62 % dotázaných. „Díky rekvalifikaci si lidé mohou vybírat z většího množství pracovních nabídek. Další vzdělávání pomůže i psychicky, nezaměstnaný člověk získá ztracenou sebedůvěru, vidí tolik potřebné světlo na konci tunelu. Pravidelná docházka (i online) také pomůže s udržením denního režimu. Ukážete případnému zaměstnavateli snahu a úsilí, což je cenná vlastnost,“ radí Kateřina Brikciová, koučka a psychoterapeutka.

Změnu oboru by polovina lidí platila z úspor

Situace, ve které se mnoho lidí bez práce nyní nachází, je velmi složitá. Nedostali se do ní vlastním přičiněním a vlastně neumí požádat o pomoc. To potvrzují i odpovědi na otázku, z čeho by lidé případné rekvalifikace hradili. Polovina by spoléhala na úspory, úvěr naopak zvažuje jen bezmála 5 %. I ve skupině lidí bez úspor by se jich nejvíce (41 %) obrátilo na žádost o pomoc k rodině. „O úhradu rekvalifikace je přitom možné požádat Úřad práce. V případě, že úřad kurz sám uchazeči o práci přidělí, může mu dokonce vyplácet podporu, ze které dotyčný žije, než kurz dokončí,“ radí Luboš Kratochvíl z Providentu.

Financování rekvalifikací

Nebojte se říct o pomoc, rekvalifikaci může proplatit úřad práce

Rekvalifikační kurz si může každý vybrat a zaplatit sám. Může ho ale hradit i zaměstnavatel, ke kterému se uchazeč zaváže nastoupit. Je možné využít i nabídek Úřadu práce, kde buď proplatí vybraný kurz, nebo jej sami vyberou a zařídí. Více informací najdete na www.uradprace.cz/rekvalifikace.

Některé rekvalifikace je možné absolvovat i na dálku, což je v současné epidemiologické situaci výhoda. Třeba Centrum služeb v podnikání nabízí kurzy začínající v březnu a dubnu 2021 online formou živého vysílání. Např. tříměsíční kurz v oboru účetnictví stojí 12 000 korun, ale může jej zaplatit i Úřad práce.

Podle údajů Úřadu práce ČR se v roce 2020 účastnilo rekvalifikačního kurzu 8 069 uchazečů o zaměstnání. Nejčastější byly kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti a kurzy základních počítačových dovedností. Úřad práce poskytl na rekvalifikace v loňském roce přes 71 milionů korun. „V nejbližších letech očekáváme o rekvalifikace řádově vyšší zájem, na to však není současný systém kapacitně připraven. Pokud tedy změnu oboru někdo zvažuje, doporučuji neváhat,“ říká Luboš Kratochvíl.

O průzkumu

Společnost Provident Financial realizovala průzkum ve spolupráci s výzkumnou agenturou NMS Market Research. Sběr dat probíhal online v rámci Českého národního panelu na konci června 2020. Celkem bylo dotazováno 600 lidí napříč celou Českou republikou. 

O společnosti Provident

Společnost Provident Financial s.r.o. působí na českém trhu již 24 let a od vstupu na trh poskytla úvěr už miliónu klientů. Za transparentních podmínek nabízí hotovostní i bezhotovostní půjčky, které jsou bezúčelové, bez ručitele a bez skrytých poplatků. V České republice zajišťuje zázemí společnosti 400 zaměstnanců a na 800 obchodních zástupců. Provident je členem České leasingové a finanční asociace, patronem Britské obchodní komory a díky své odpovědné péči o zaměstnance a pracovní podmínky je opakovaným držitelem evropského ocenění Top Employer a signatářem Charty diversity.

Mezinárodní skupina International Personal Finance (IPF), mateřská společnost českého Providentu, vznikla v roce 2007 oddělením od britské společnosti Provident Financial plc. Ta působí ve Velké Británii již od roku 1880. IPF pod obchodním označením Provident v současnosti působí v 11 zemích světa: v České republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Finsku, Španělsku, Austrálii a v Mexiku. Prostřednictvím své sítě 16 700 obchodních zástupců poskytuje služby 1,7 milionům zákazníků a zaměstnává skoro 7 000 lidí. IPF je kotována na londýnské burze cenných papírů od svého vzniku (IPF.L).