Používáme cookies, abychom Vám zajistili veškeré pohodlí na našich stránkách. V případě, že budete dále pokračovat bez provedení změn ve Vašem nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s přijímáním cookies na těchto stránkách. Pokud chcete své nastavení změnit, můžete tak učinit kdykoli tady. Přečtěte si víc

Kontaktní formulář

Dotaz
Stížnost

Zanechte nám zprávu

Jste zákazníkem Providentu? NE ANO
Jméno

Uveďte své křestní jméno.

Uveďte své křestní jméno.
Příjmení

Uveďte své příjmení.

Uveďte své příjmení.
E-mail

Uveďte e-mailovou adresu, na které s vámi můžeme komunikovat.

Uveďte e-mailovou adresu, na které s vámi můžeme komunikovat.
Telefonní číslo

Uveďte číslo svého mobilního telefonu.

Uveďte číslo svého mobilního telefonu.
Číslo smlouvy

Uveďte číslo smlouvy u Providentu.

Uveďte číslo smlouvy u Providentu.
Rodné číslo

Uveďte rodné číslo pro ověření.

Uveďte rodné číslo pro ověření.
Souhlas se zpracováním osobních údajů - Telefonické oslovování

Zakliknutím příslušného tlačítka „ANO“ vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby společnost Provident Financial s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 256 21 351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55523 (dále jen „Provident“), jakožto správce osobních údajů, zpracovávala (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) moje osobní údaje v rozsahu [jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště či jiná doručovací adresa, údaje o platbách a platební morálce, telefonní číslo, email, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresa nebo identifikátory cookies] za účelem telefonického oslovování s nabídkou produktů a služeb Providentu. Beru ne vědomí, že: Ke zpracování mých osobních údajů k výše uvedenému účelu dojde pouze v případě udělení příslušného souhlasu. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to písemným odvoláním souhlasu adresovaným do sídla společnosti, telefonicky zavoláním na linku 800 153 153 e-mailem na zakaznicky.digitalservis@provident.cz nebo osobně na kterékoliv pobočce Providentu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Doba trvání souhlasu: V případě, že mezi mnou a společností Provident byla nebo bude uzavřena smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 5 let (i) od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění; nebo (ii) od zániku smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Pokud mezi mnou a společností Provident smlouva uzavřena nebude, uděluji tento souhlas na dobu 5 let ode dne jeho udělení. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány též dalšími subjekty - zpracovateli, a to na základě s námi uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: úvěrové registry, externí call centra, marketingové agentury, výzkumné agentury, externí inkasní agentury, externí advokátní kanceláře, dodavatele tiskových řešení. Mám právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Domníváte-li se, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení). Bližší informace týkající se zpracovávání osobních údajů ze strany Providentu jsou dostupné zde a na všech pobočkách Providentu. Informace k neudělení souhlasu Beru na vědomí, že pokud souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely neudělím, ale uzavřu (uzavřel jsem) s Providentem smlouvu, bude Provident mé osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro nabízení produktů a služeb Providentu, které souvisejí s produkty a službami, které mi Provident již poskytuje nebo o něž jsem projevil zájem. K mému oslovování může Provident v takovém případě využít zejména e-mail, sociální sítě nebo SMS zprávu, případně mi může Provident zaslat dopis či mě kontaktovat osobně. Provident mě však v takovém případě nebude oslovovat po telefonu. Proti takovému zpracování mám právo vznést námitku.

Zakliknutím příslušného tlačítka „ANO“ vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby společnost Provident Financial s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 256 21 351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55523 (dále jen „Provident“), jakožto správce osobních údajů, zpracovávala (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) moje osobní údaje v rozsahu [jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště či jiná doručovací adresa, údaje o platbách a platební morálce, telefonní číslo, email, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresa nebo identifikátory cookies] za účelem telefonického oslovování s nabídkou produktů a služeb Providentu. Beru ne vědomí, že: Ke zpracování mých osobních údajů k výše uvedenému účelu dojde pouze v případě udělení příslušného souhlasu. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to písemným odvoláním souhlasu adresovaným do sídla společnosti, telefonicky zavoláním na linku 800 153 153 e-mailem na zakaznicky.digitalservis@provident.cz nebo osobně na kterékoliv pobočce Providentu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Doba trvání souhlasu: V případě, že mezi mnou a společností Provident byla nebo bude uzavřena smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 5 let (i) od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění; nebo (ii) od zániku smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Pokud mezi mnou a společností Provident smlouva uzavřena nebude, uděluji tento souhlas na dobu 5 let ode dne jeho udělení. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány též dalšími subjekty - zpracovateli, a to na základě s námi uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: úvěrové registry, externí call centra, marketingové agentury, výzkumné agentury, externí inkasní agentury, externí advokátní kanceláře, dodavatele tiskových řešení. Mám právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Domníváte-li se, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení). Bližší informace týkající se zpracovávání osobních údajů ze strany Providentu jsou dostupné zde a na všech pobočkách Providentu. Informace k neudělení souhlasu Beru na vědomí, že pokud souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely neudělím, ale uzavřu (uzavřel jsem) s Providentem smlouvu, bude Provident mé osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro nabízení produktů a služeb Providentu, které souvisejí s produkty a službami, které mi Provident již poskytuje nebo o něž jsem projevil zájem. K mému oslovování může Provident v takovém případě využít zejména e-mail, sociální sítě nebo SMS zprávu, případně mi může Provident zaslat dopis či mě kontaktovat osobně. Provident mě však v takovém případě nebude oslovovat po telefonu. Proti takovému zpracování mám právo vznést námitku.
Prohlášení se zpracováním osobních údajů - Informační memorandum

Seznámil(a) jsem se s podmínkami zpracování mých osobních údajů uvedenými v dokumentu Informační memorandum o zpracování osobních údajů pro klienty, včetně rozsahu informací a dokladů, které je potřeba Providentu poskytnout, aby mohlo dojít k posouzení mojí úvěruschopnosti. Informační memorandum o zpracování osobních údajů je dostupné zde. Jsem srozuměn s tím, že podání žádosti o zápůjčku je podmíněno tím, že jsem k dnešnímu datu nepodal návrh na zahájení insolvenčního řízení a ani v souvislosti s mou osobou nebylo insolvenční řízení zahájeno. Pokud se aktuálně nacházím v úpadku či v hrozícím úpadku, nebo chci podat insolvenční návrh, jsem si dále vědom toho, že takové jednání může být soudem shledáno jako nepoctivý záměr a je důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení podle insolvenčního zákona. Jsem srozuměn s tím, že v takovém případě bude Provident iniciovat zamítnutí oddlužení.

Vyplněné pole {0} je nesprávné.

Zanechte nám zprávu

Jste zákazníkem Providentu? NE ANO
Jméno

Uveďte své křestní jméno.

Uveďte své křestní jméno.
Příjmení

Uveďte své příjmení.

Uveďte své příjmení.
E-mail

Uveďte e-mailovou adresu, na které s vámi můžeme komunikovat.

Uveďte e-mailovou adresu, na které s vámi můžeme komunikovat.
Telefonní číslo

Uveď číslo svého mobilního telefonu.

Uveď číslo svého mobilního telefonu.
Číslo smlouvy

Uveďte číslo smlouvy u Providentu.

Uveďte číslo smlouvy u Providentu.
Rodné číslo

Uveďte své rodné číslo pro ověření.

Uveďte své rodné číslo pro ověření.
Souhlas se zpracováním osobních údajů - Telefonické oslovování

Zakliknutím příslušného tlačítka „ANO“ vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby společnost Provident Financial s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 256 21 351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55523 (dále jen „Provident“), jakožto správce osobních údajů, zpracovávala (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) moje osobní údaje v rozsahu [jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště či jiná doručovací adresa, údaje o platbách a platební morálce, telefonní číslo, email, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresa nebo identifikátory cookies] za účelem telefonického oslovování s nabídkou produktů a služeb Providentu. Beru ne vědomí, že: Ke zpracování mých osobních údajů k výše uvedenému účelu dojde pouze v případě udělení příslušného souhlasu. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to písemným odvoláním souhlasu adresovaným do sídla společnosti, telefonicky zavoláním na linku 800 153 153 e-mailem na zakaznicky.digitalservis@provident.cz nebo osobně na kterékoliv pobočce Providentu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Doba trvání souhlasu: V případě, že mezi mnou a společností Provident byla nebo bude uzavřena smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 5 let (i) od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění; nebo (ii) od zániku smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Pokud mezi mnou a společností Provident smlouva uzavřena nebude, uděluji tento souhlas na dobu 5 let ode dne jeho udělení. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány též dalšími subjekty - zpracovateli, a to na základě s námi uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: úvěrové registry, externí call centra, marketingové agentury, výzkumné agentury, externí inkasní agentury, externí advokátní kanceláře, dodavatele tiskových řešení. Mám právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Domníváte-li se, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení). Bližší informace týkající se zpracovávání osobních údajů ze strany Providentu jsou dostupné zde a na všech pobočkách Providentu. Informace k neudělení souhlasu Beru na vědomí, že pokud souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely neudělím, ale uzavřu (uzavřel jsem) s Providentem smlouvu, bude Provident mé osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro nabízení produktů a služeb Providentu, které souvisejí s produkty a službami, které mi Provident již poskytuje nebo o něž jsem projevil zájem. K mému oslovování může Provident v takovém případě využít zejména e-mail, sociální sítě nebo SMS zprávu, případně mi může Provident zaslat dopis či mě kontaktovat osobně. Provident mě však v takovém případě nebude oslovovat po telefonu. Proti takovému zpracování mám právo vznést námitku.

Souhlasím s tím, že po dobu pěti let od udělení tohoto souhlasu mi budou i nadále zasílány obchodní nabídky a obchodní sdělení (marketingové účely) Providentu, přičemž jsem srozuměn s tím, že zasílání obchodních nabídek a sdělení mohou pro Provident zajišťovat třetí osoby.
Prohlášení klienta se zpracováním osobních údajů - Informační memorandum

Seznámil(a) jsem se s podmínkami zpracování mých osobních údajů uvedenými v dokumentu Informační memorandum o zpracování osobních údajů pro klienty, včetně rozsahu informací a dokladů, které je potřeba Providentu poskytnout, aby mohlo dojít k posouzení mojí úvěruschopnosti. Informační memorandum o zpracování osobních údajů je dostupné zde. Jsem srozuměn s tím, že podání žádosti o zápůjčku je podmíněno tím, že jsem k dnešnímu datu nepodal návrh na zahájení insolvenčního řízení a ani v souvislosti s mou osobou nebylo insolvenční řízení zahájeno. Pokud se aktuálně nacházím v úpadku či v hrozícím úpadku, nebo chci podat insolvenční návrh, jsem si dále vědom toho, že takové jednání může být soudem shledáno jako nepoctivý záměr a je důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení podle insolvenčního zákona. Jsem srozuměn s tím, že v takovém případě bude Provident iniciovat zamítnutí oddlužení.

Vyplněné pole {0} je nesprávné.