Etický kodex

Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají.

Ukazuje způsob, jakým v Providentu pracujeme, a platí pro všechny zaměstnance, obchodní zástupce a smluvní partnery bez ohledu na jejich místo působení nebo úlohu. Očekáváme, že i naši dodavatelé přijmou podobné principy a pravidla. Nedodržování tohoto kodexu nebude tolerováno.

Kodex nám slouží k tomu, abychom ukázali, jakým způsobem vedeme naše podnikání, kdekoliv a každý den. Základem pro tento kodex jsou naše hodnoty tj. zodpovědnost, respekt a srozumitelnost.

Jak mi může kodex pomoci?

Cílem tohoto kodexu je poskytnout vzor etických zásad podnikání. Vzhledem k tomu, že jako nadnárodní společnost fungujeme v řadě zemí a kultur, je potřeba dodržovat stejné standardy chování. Tento kodex představuje klíčovou součást našeho systému interní kontroly. Potvrzuje, že máme nastavené kontrolní mechanismy k omezení rizik, ale také k zajištění podpory našich zaměstnanců v jejich práci. Všichni zaměstnanci Providentu i celé skupiny IPF jsou povinni se tímto kodexem řídit.

Proč je kodex důležitý?

Budoucnost a dlouhodobá udržitelnost podnikání Providentu je z velké míry závislá na naší reputaci. Díky ní můžeme fungovat po celém světě a zákazníci, zaměstnanci a investoři k nám mají důvěru. Dodržováním tohoto kodexu chráníme svou pověst, podporujeme obchodní zájmy a zároveň udržujeme kvalitní zákaznický servis.

Náš kodex popisuje zásady, za kterými si stojíme, potvrzuje, že podnikáme nejen legálně, ale i eticky a spravedlivě. Poskytuje nám jasný rámec, který každému z nás může pomoci při důležitých rozhodnutích.

Kde mohu získat více informací?

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete více informací o kodexu, obraťte se prosím na tým Corporate Affairs na e-mailové adrese: etika@provident.cz

Etický kodex

Následující principy představují standardy chování, kterým podřizujeme naše jednání a rozhodování. Shrnují naše závazky vůči všem skupinám i jednotlivcům, s nimiž přicházíme v práci do styku.

Lidé

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci a obchodní zástupci Providentu:

Obchodní zástupci

Při poskytování půjček zákazníkům a výběru splátek spolupracujeme s obchodními zástupci. Obchodní zástupci jsou „tváří“ naší společnosti, protože právě s nimi se naši zákazníci setkávají nejčastěji. Proto je důležité, aby i oni dodržovali ve své činnosti hodnoty Providentu. Obchodním zástupcům:

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci a obchodní zástupci Providentu:

Zákazníci

Náš úspěch je závislý na schopnosti získat a udržet si důvěru našich zákazníků, kteří zahrnují: současné zákazníky, kteří mají půjčku, potencionální zákazníky i bývalé zákazníky, kteří si mohou o další půjčku opět zažádat. Korektní jednání se zákazníky a odpovědné půjčování jsou stále důležitější pro všechny poskytovatele finančních služeb. V tomto směru jsme odhodláni jít ostatním příkladem.

Všichni zákazníci Providentu:

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci a obchodní zástupci Providentu:

Komunity a širší společnost

Provident jedná odpovědně a bezúhonně vůči celému svému okolí. Firma bude nadále vyhledávat a oslovovat různé osoby a organizace a žádat od nich zpětnou vazbu, kterou budeme analyzovat a reagovat na ni. Vzhledem k následujícím uskupením Provident:

Komunity:

Regulační orgány:

Vlády:

Média:

Akcionáři:

Obchodní partneři

Obchodními partnery jsou naši dodavatelé zboží a služeb a externisti, kteří přicházejí do styku s našimi zákazníky. Mezi ty patří například pracovníci call centra a společností pracující s pohledávkami. Naši obchodní partneři mohou někdy vystupovat jako zástupci naší společnosti nebo jsou kontaktním bodem pro další osoby a organizace, které nás ovlivňují. Proto je nezbytné, aby i oni dodržovali naše standardy.

Všichni obchodní partneři Providentu:

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci Providentu:

Životní prostředí

Provident se snaží dosáhnout efektivity a snižování provozních nákladů prostřednictvím řízení ekologického dopadu naší obchodní činnosti.

Provident zejména:

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci Providentu: