28/02/2020

Finanční výsledky International Personal Finance (IPF) za rok 2019

Největší světový poskytovatel spotřebitelských půjček do domácnosti se službou obchodních zástupců a jeden z hlavních fintech operátorů, skupina International Personal Finance plc (mateřská firma společnosti Provident Financial s.r.o.) oznámila finanční výsledky za rok 2019. Celkový zisk skupiny IPF před zdaněním dosáhl 114 milionu GBP (2018: 109,3 milionu GBP). Skupina IPF má 2,1 milionu zákazníků a v roce 2020 se chystá zaměřit právě na jejich zákaznickou zkušenost.

V roce 2019 se objem poskytnutých půjček držel na hodnotách z roku 2018, tedy 1,4 miliardy GBP a bylo dosaženo i dobrých výsledků v oblasti odepsaných úvěrů, kdy jejich podíl na výnosech činil 27,4%, což odpovídá průměru plnění nastaveného plánu.

Generální ředitel skupiny IPF Gerard Ryan popisuje dobré finanční výsledky za rok 2019, ze kterých vyplývá potřeba soustředit se na růstové trhy, mexický trh půjček do domácnosti se službou obchodních zástupců a divizi IPF Digital: „Na naše hospodářské výsledky má hlavní vliv dobrý výkon na Evropském trhu spotřebitelských půjček do domácnosti se službou obchodních zástupců. Také divize IPF Digital poprvé vykázala zisk, což jednoznačně ukazuje schopnost ziskově obsluhovat zákazníky s digitální půjčkou. V roce 2020 se soustředíme na zlepšení výsledků na trhu spotřebitelských půjček do domácnosti se službou obchodního zástupce v Mexiku a na rozvoj nových trhů IPF Digital.“

Strategií skupiny IPF je udržitelný růst podnikání poskytováním půjček spotřebitelům, kteří nedosáhnou na bankovní produkty nebo je nechtějí a to poskytnutím širšího výběru kanálů, produktů a také cenových úrovní. Zákazníci si mohou vybrat, zda si zvolí službu obchodního zástupce, který je bude kontaktovat v domácnosti, nebo si vyberou čistě digitální produkt, případně kombinaci obou variant.

Evropský trh půjček do domácnosti se službou obchodního zástupce je finanční základnou skupiny IPF a společnost neustále investuje do inovací, které vedou ke zlepšení zákaznické zkušenosti a větší efektivitě podnikání. Inovace a zákaznická zkušenost budou klíčové oblasti, na které se v roce 2020 bude skupina v Evropě zaměřovat.

„Obsluhujeme více než 2 miliony zákazníků, poskytujeme možnosti pro vstup na finanční trh pro zákazníky odmítané bankami nebo ty, které s bankami finanční vztahy mít nechtějí. V roce 2020 budeme pokračovat v investicích do trhů v Mexiku a IPF Digital, kde vidíme skvělé šance na významný růst v následujících letech. Tento rok bude opravdu vzrušující pro celou skupinu IPF,“ řekl Gerard Ryan.

Kompletní zpráva s finančními výsledky IPF za rok 2019 je k dispozici zde.