22. 02. 2023

Rodina jako finanční záchranná síť?

Od rodinného příslušníka si někdy půjčilo 60,5 % Čechů

České peněženky v loňském roce dostaly pořádně zabrat a jinak tomu dle ekonomických výhledů nebude ani letos. Lidé tedy celkem logicky hledají cesty, jak zvládnout finančně náročné časy bez větších šrámů na rozpočtu. Podle průzkumu Provident Financial lidé do finanční pomoci nejčastěji zapojují širší rodinu. Ta poskytla celé polovině dotázaných finanční injekci do 50 000 Kč.

Se širší rodinou Češi o své finanční situaci moc nemluví, půjček od příbuzných se ale nezdráhají

Sdílení a otevřenost je jedním ze stavebních kamenů funkčních rodinných vztahů. Pokud jde o rodinné finance, jsou ale Češi v tomto ohledu trochu zdrženlivější. Finanční záležitosti si totiž nejčastěji nechávají jako téma pro sebe a svého partnera (38,7 %). Se širší rodinou mluví spíše o vlastní mzdě a platu (37,8 %), čtvrtina pak s příbuznými částečně sdílí také informace o spoření či investicích (24,5 %).

Zatímco k probírání rodinných financí v širším okruhu příbuzných přistupují lidé velmi opatrně, dojde-li na půjčku od příbuzných, Češi už tak zdrženliví nejsou. Až 60,5 % Čechů uvedlo, že si někdy půjčilo peníze od rodinného příslušníka, přičemž téměř polovina si půjčuje opakovaně ale výjimečně, tedy ne více než jednou ročně (48,9 %). „Náš průzkum odhalil, že půjčování v rámci rodiny není nic výjimečného. Rodina se zkrátka snaží pomoci, jak jen je to možné, což je naprosto v pořádku. Je ale třeba myslet na to, že i půjčka v rodině pořád zůstává půjčkou, která by měla mít svá předem stanovená pravidla,“ upozorňuje Bronislava Wlasáková, ředitelka právního oddělení Provident Financial.

V rodině se půjčují spíše nižší částky, ale rychle a levně!

Mezi důvody, proč se lidé s prosbou o půjčku obrací právě na rodinné příslušníky, nejčastěji uvádějí ten, že je to nejrychlejší (28,1 %) a také nejlevnější (22 %) způsob, jak přijít k penězům. Čtvrtina dotázaných také uvedla, že o půjčku nežádala, ale využila nabízené pomoci od rodinných příslušníků.

Rodiny celkem běžně poskytují finanční injekci až do 50 000 Kč. Nejčastěji zde ale proudí nižší částky v jednotkách tisíc. Podle všeho se lidé na pomoc rodiny nejčastěji spoléhají v případě nečekaných nižších výdajů. To potvrzují i data z průzkumu, podle nichž si čtvrtina těch, kteří si od rodiny půjčují, naposledy vypůjčila částku do pěti tisíc korun. Jak dokresluje následující graf, půjčky významně vyšších částek (více než 100 000 Kč) jsou v rodinných kruzích skutečně jen výjimkou.

Smlouva? V rodině není potřeba, věří Češi!

Vzhledem k tomu, že rodina často pomoc sama nabízí, nezdržují se Češi formálními smlouvami. Více než polovina půjčujících (55 %) si tedy s příbuzným dohodne podmínky jen ústně, což dle odborníků může představovat značné riziko. „Půjčka v rodině celkem snadno svádí k jakési neformálnosti. Lidé si běžně říkají věty typu: ‚Vždyť je to v rodině, tak co by se mohlo stát?‘ Kvůli absenci jasných podmínek ale často vznikají nepříjemné situace, které v krajních případech mohou skončit až u soudu,“ varuje Bronislava Wlasáková.

Odborník radí: Problémy řešte pravidelně, otevřeně a společně

Podle Kateřiny Brikciové je funkčním řešením, jak situaci ještě více neztěžovat manželskými hádkami, otevřenost, vzájemná podpora a snaha řešit problémy s chladnou hlavou. “Dobře funguje společně plánovat, jednoduše si každý týden společně sednout a napsat si, jaké výdaje jsou v plánu, a kolik zbyde na útratu. Vždy je však potřeba, aby situaci řešili oba partneři a v dodržování finančního plánu byli oba disciplinovaní, a tím předcházeli zbytečným konfliktům,” dodává psycholožka.

Spory vyvolávají marnotratné utrácení i výdaje na cestování

Doba nás nutí utáhnout opasky a každý zbytečný výdaj se může stát důvodem k manželským neshodám. Jako nejčastější spouštěč rodinných konfliktů zůstávají i po třech letech neuvážené nákupy. Např. výdaje za pochutiny, elektroniku, oblečení, kosmetiku nebo zkrášlovací procedury považuje za třaskavé téma 26 % Čechů. Zajímavé je, že oproti výsledkům průzkumu těsně před nástupem pandemie zesílilo letos jako důvod pro konflikty téma dovolených a cestování. To by za příčinu konfliktu uvedlo téměř 13 % dotazovaných. Po zkušenosti s pandemických opatření zřejmě význam dovolené a cestování pro lidi vzrostl, kvůli současným nejistým ekonomickým vyhlídkám ale častěji řeší omezení výdajů právě na dovolenou.

Odbornice radí: I jednoduchá smlouva ochrání budoucí rodinné vztahy!

Podle Bronislavy Wlasákové je jednoduchá písemná smlouva mezi dlužníkem a věřitelem přesně to, co může ochránit rodinné vztahy v případě nedořešených dluhů. Lidem, kteří peníze rodinnému příslušníkovi půjčují, proto doporučuje držet se těchto zásad:

1. Půjčka je půjčka, ne dárek!

Ujasněte si předem, že obě strany vnímají půjčenou částku skutečně jako půjčku. Předejdete tak mylnému vnímání, kdy dlužník přijme zapůjčenou částku jako pomoc od rodiny, kterou není třeba vracet.

2. Pořádek dělá rodinu!

Nejjednodušší způsob, jak předejít problémům, je podepsat stručnou písemnou smlouvu. Ta může být psána i rukou na kusu papíru, ale nesmí na ní chybět několik základních náležitostí:

3. Chraňte sebe i vztahy!

Pokud váháte, zda má smysl v rodině uzavírat nějaké smlouvy, tak věřte, že má! Taková smlouva má za cíl ochránit nejen váš majetek, ale především vaše rodinné vztahy. Už samotná existence smlouvy dlužníka alespoň formálně nutí dluh splácet a neznevažovat ho jen proto, že proběhl v rámci v rodiny. Stejně tak věřitel v případě nesplácení může skrze písemnou smlouvu dokázat, že peníze skutečně půjčil a vrácení se domoci, pokud je dlužník laxní a ke splácení se nemá.

O průzkumu

Průzkum pro společnost Provident Financial provedl na reprezentativním vzorku populace 1050 lidí Instant Research / IPSOS v lednu 2023.