Podmínky používání

Přístup k těmto webovým stránkám a jejich použití podléhají následujícím podmínkám:


1. Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním stvrzujete svůj souhlas s těmito Podmínkami používání s platností od 1. dne, kdy jste stránky navštívil/a. Veškerá práva, včetně autorských práv, týkající se obsahu těchto webových stránek, náleží společnosti Provident Financial s.r.o. Je dovoleno stáhnout jednu kopii jakýchkoliv materiálů zobrazených na těchto stránkách, avšak pouze pro nekomerční osobní nebo interní potřeby, ovšem veškerá autorská práva musí být zachována. Kopírování, rozmnožování, stahování, zveřejňování, šíření, vysílání, vystavování, změny nebo opětovné použití materiálů, které jsou obsahem těchto webových stránek za jakýmkoliv jiným účelem, je zakázáno.

2. Odkazy obsažené na těchto webových stránkách odkazují na webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti Provident Financial s.r.o., a Provident Financial s.r.o. nenese odpovědnost za obsah stránek, na něž je odkazováno. Odkazy na těchto webových stránkách jsou uvedeny pouze pro usnadnění, zařazení jakéhokoliv odkazu neznamená, že je podporován společností Provident Financial s.r.o. Společnost Provident Financial s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na něž je odkazováno. Vstup na dané stránky je na vaše vlastní riziko.

3. Obchodní značky či ochranné známky, loga, názvy a vyobrazení zobrazené na těchto webových stránkách jsou registrovanými či neregistrovanými ochrannými známkami společnosti Provident Financial s.r.o. a dalších společností. Žádné informace umístěné na těchto webových stránkách nesmí být chápány jako poskytnutí licence nebo práva k užívání kterékoliv z ochranných známek zde umístěných bez předchozího písemného souhlasu společnosti Provident Financial s.r.o.nebo třetí osoby, která danou ochranou známku vlastní.

4. Přestože byla přípravě těchto webových stránek věnována maximální péče s cílem zajistit přesnost uváděných informací, neposkytujeme žádnou záruku jejich uspokojivé hodnoty či způsobilosti k určitému účelu, neporušení právního titulu, výslovného nebo implicitního, ani nezaručujeme, že informace a materiály na těchto webových stránkách obsažené jsou bez chyb či nepřesností.

5. V rámci platných právních předpisů se nepřijímá žádná odpovědnost za přímé, nepřímé nebo následné ztráty či škody, které mohly jakkoliv vzniknout při přístupu nebo použití těchto webových stránek, informací nebo materiálů na nich obsažených.

6. K těmto webovým stránkám nejste oprávněni zřizovat jakékoliv další odkazy, ať už pomocí hypertextu (deep-linking), rámování (framing), označování (tagging) či jiným způsobem, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Provident Financial s.r.o., ani poskytnout pomoc jiným při takové činnosti. Veškeré žádosti o souhlas budou rychle vyřízeny.

7. Vaše oprávnění používat tyto webové stránky bude bez předchozího upozornění automaticky ukončeno v případě, že porušíte tyto Podmínky používání. Zanikne-li vaše oprávnění k používání těchto stránek, jste povinnen/povinna ukončit jejich používání a zničit veškeré materiály z těchto stránek přímo či nepřímo okopírované.

8. Tyto Podmínky používání se řídí právním řádem České republiky. Pokud bude jakékoliv z předešlých ustanovení považováno za nezákonné, neplatné či z jakéhokoliv důvodu nevykonatelné, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné, aniž by ostatní ustanovení pozbyla platnosti a vynutitelnosti. Provident Financial s.r.o. může kdykoliv a bez předchozího upozornění tyto Podmínky používání upravit a změny oznámit on-line. Sledování veškerých takto oznámených informací, včetně sledování změn v Podmínkách používání, je vaší zodpovědností. Používáním těchto stránek po změně Podmínek používání vyjadřujete svůj souhlas s novým zněním Podmínek používání.