Prohlášení o přístupnosti

Vlastnosti a přístup na webové stránky

  • 100% CSS uspořádání bez tabulek a rámců. Stránky jsou čitelné a použitelné i v prohlížečích, které nepodporují formátovací sady. 
  • 100% platné kódování plně v souladu s nejnovějšími standardy, které umožňuje správné fungování stránek ve všech prohlížečích.
  • Velikost textu lze zvětšit pomocí nastavení prohlížeče.
  • Grafika a obrazové mapy jsou řádně označené, v případě potřeby s podrobným popisem. 
  • Tabulky a formuláře jsou správně označené a fungují podle logického pořadí tabulátorů.
  • Použití JavaScriptu je nastavené tak, aby byla umožněna plná funkčnost stránek i v prohlížečích s vypnutým JavaScriptem.
  • Grafika bez blikání a záblesků. 
  • Veškeré změny v jazyce prohlížeče jsou řádně označené.
  • Na každé stránce je k dispozici odkaz na mapu stránek.
  • Pro některé uživatele může být stránka čitelnější zvětšením zobrazeného textu. Toho lze dosáhnout úpravou nastavení vašeho prohlížeče. V nabídce „Zobrazit" (View) vyberte „Velikost textu" (Text Size) nebo „Zvětšení textu" (Text Zoom) či „Zvětšení" (Zoom) nebo si zvolte jednu ze tří velikostí uvedených u symbolu A na začátku každé stránky.