Společenská odpovědnost

Pomáháme s Providentem

Více než 15 let v Providentu funguje dobrovolnický program pro zaměstnance. Každý zaměstnanec může využít dva placené dny ročně pro dobrovolnou práci ve prospěch neziskového sektoru a tím se aktivně zapojit do zlepšování života ve svém okolí a podpořit dobrou věc. Kromě fyzické pomoci ve vybraných organizacích mezi sebou zaměstnanci jednotlivých poboček pořádají finanční sbírky, které společnost Provident zdvojnásobuje. Zaměstnanci darují krev, pořádají bazary nebo se účastní pohybových výzev s charitativním účelem.

Dobrovolnického programu se účastní 50 % zaměstnanců, kteří odpracují ročně na 1400 dobrovolnických hodin, což je 175 pracovních dní.

Dobrovolnictví 2020

Učíme lidi rozumět penězům

Jako odpovědný poskytovatel půjček do domácnosti cítíme povinnost pomáhat široké veřejnosti naučit se hospodařit se svými penězi a předcházet finančním těžkostem.

Kde sehnat dobrou práci, jak uspořit vydělané peníze a nezabřednout do zbytečných dluhů – to jsou rady, které mladým lidem dává náš nový video seriál Cash Crew. „Přináší praktické vědomosti, kterým se říká vznešeně „finanční gramotnost“. Jelikož ale oslovujeme generaci vyrůstající v jiném světě, volíme pro ně nejbližší a nejsrozumitelnější formu - krátká youtubová videa,“ vysvětlila autorka námětu a scénáristka Lenka Kotvová. Za CASH CREW jsme získali 3 prestižní ocenění z PR a marketingových soutěží.

CASH CREW

Diverzita

Všem zaměstnancům i obchodním zástupcům se snažíme vycházet maximálně vstříc v tom, aby mohli v pohodě skloubit práci a soukromí. Ať už jsou rodiči, nebo se o své rodiče starají, či mají jakoukoli jinou potřebu organizovat svůj čas flexibilně. Pomáhá i neformální a otevřená firemní kultura – řešení věcí společně a napřímo, sdílení prostoru pro práci bez ohledu na hierarchii pozic nebo naopak práce na home office.

Bylo pro nás naprosto přirozené stát se podruhé signatářem Charty diverzity. Zároveň jsme i díky tomuto přístupu k zaměstnancům získali již potřetí mezinárodní certifikaci institutu Top Employers, která oceňuje kvalitu procesů a pracovního prostředí.

diverzita v Providentu