Společenská odpovědnost

Neviditelní

Více než 1,3 milionu Čechů propadává systémem veřejné pomoci a českou ekonomikou. Požádat o pomoc rodinu, na úřadě, v práci, v bance nebo v neziskovce? To Neviditelní nemohou, neumí nebo se stydí. Jsou pro systém Neviditelní. Projekt Neviditelní, který ve společnosti Provident vznikl v roce 2021, se systematicky věnuje zdánlivě nesourodým skupinám, buduje povědomí o této problematice a každé ze skupin podává jinou pomocnou ruku. Projekt si klade za cíl propojit firmy, neziskový sektor a stát v pomoci těmto skupinám a otevření dialogu s regulátory a legislátory, pro systémovou pomoc Neviditelným. Cílem projektu je zlepšit život 13% české populace a jejich blízkým. Více informací na www.neviditelni.org

Proč se Provident rozhodl spustit projekt Neviditelní Webové stránky Neviditelných Napsali o Neviditelných

Pomáháme s Providentem

Více než 15 let v Providentu funguje dobrovolnický program pro zaměstnance. Každý zaměstnanec může využít dva placené dny ročně pro dobrovolnou práci ve prospěch neziskového sektoru a tím se aktivně zapojit do zlepšování života ve svém okolí a podpořit dobrou věc. Kromě fyzické pomoci ve vybraných organizacích mezi sebou zaměstnanci jednotlivých poboček pořádají finanční sbírky, které společnost Provident zdvojnásobuje. Zaměstnanci darují krev, pořádají bazary nebo se účastní pohybových výzev s charitativním účelem.

Dobrovolnického programu se účastní 50 % zaměstnanců, kteří odpracují ročně na 1400 dobrovolnických hodin, což je 175 pracovních dní.

Dobrovolnictví 2020

Video z dobrovolnického dne

Video z charitativního pečení

Učíme lidi rozumět penězům

Jako odpovědný poskytovatel půjček do domácnosti cítíme povinnost pomáhat široké veřejnosti naučit se hospodařit se svými penězi a předcházet finančním těžkostem.

Kde sehnat dobrou práci, jak uspořit vydělané peníze a nezabřednout do zbytečných dluhů – to jsou rady, které mladým lidem dává náš nový video seriál Cash Crew. „Přináší praktické vědomosti, kterým se říká vznešeně „finanční gramotnost“. Jelikož ale oslovujeme generaci vyrůstající v jiném světě, volíme pro ně nejbližší a nejsrozumitelnější formu - krátká youtubová videa,“ vysvětlila autorka námětu a scénáristka Lenka Kotvová. Za CASH CREW jsme získali 3 prestižní ocenění z PR a marketingových soutěží.

CASH CREW

Diverzita

Všem zaměstnancům i obchodním zástupcům se snažíme vycházet maximálně vstříc v tom, aby mohli v pohodě skloubit práci a soukromí. Ať už jsou rodiči, nebo se o své rodiče starají, či mají jakoukoli jinou potřebu organizovat svůj čas flexibilně. Pomáhá i neformální a otevřená firemní kultura – řešení věcí společně a napřímo, sdílení prostoru pro práci bez ohledu na hierarchii pozic nebo naopak práce na home office.

Bylo pro nás naprosto přirozené stát se podruhé signatářem Charty diverzity. Zároveň jsme i díky tomuto přístupu k zaměstnancům získali již potřetí mezinárodní certifikaci institutu Top Employers, která oceňuje kvalitu procesů a pracovního prostředí.

Diverzita v Providentu