Časté dotazy

Jak sjednat půjčku

Jak zažádat o půjčku?
Jak zažádat o půjčku?

Vše vyřídíte z pohodlí Vašeho domova. O půjčku můžete zažádat prostřednictvím vyplnění online formuláře nebo telefonicky na čísle 800 153 153. Následně nejpozději do jednoho pracovního dne Vás bude kontaktovat osobní finanční asistent, který se s Vámi domluví na osobní schůzce, kde Vám vysvětlí proces poskytnutí půjčky.

Jak a kdy mi budou vyplaceny peníze?
Jak a kdy mi budou vyplaceny peníze?

V případě půjčky ZELENÁ v hotovosti Vám budou peníze vyplaceny při podpisu Smlouvy o zápůjčce finančním asistentem. V případě půjčky Modrá na účet Vám peníze převedeme na bankovní účet nejpozději do 2 pracovních dnů od podpisu smlouvy a telefonického ověření osobních údajů zákazníka a parametrů zápůjčky uvedených ve Smlouvě.

Jak a kde podepíšu smlouvu?
Jak a kde podepíšu smlouvu?

Smlouvu podepíšete jednoduše v pohodlí Vašeho domova. Váš osobní finanční asistent smlouvu připraví a vy jen podepíšete.

Proč mi byla žádost o půjčku zamítnuta?
Proč mi byla žádost o půjčku zamítnuta?

Každou žádost o půjčku posuzujeme individuálně. Žádost o půjčku může být zamítnuta z více důvodů, např. kvůli nesplacené půjčce u jiného poskytovatele, kvůli registru dlužníků nebo propadlé platnosti vašeho OP.

Podmínky pro získání půjčky

Kdo může půjčku získat?
Kdo může půjčku získat?

Osoba starší 18 let s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, stálým zdrojem příjmu, mobilním telefonem a bankovním účtem (v případě bezhotovostní půjčky MODRÁ na účet, START na účet). Půjčku může získat osoba v zaměstnaneckém poměru, samostatně výdělečně činná, důchodce, osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené, student, v určitých případech i osoba bez zaměstnání.

Jaké budu potřebovat doklady?
Jaké budu potřebovat doklady?

Platný občanský průkaz nebo povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území ČR nebo cestovní pas. Doklad o trvalém příjmu doložený nejčastěji výplatními páskami, výpisem z účtu nebo daňovým přiznáním. V případě hotovostní půjčky (ZELENÁ v hotovosti, START v hotovosti) také doklad potvrzující adresu Vašeho bydliště (SIPO, nájemní smlouva apod.).

Jak doložit příjem?
Jak doložit příjem?

Váš příjem, který uvádíte v žádosti o půjčku, a jeho výši je třeba prokázat a doložit vždy Vašemu osobnímu asistentovi a to ve formě výplatní pásky, výpisem z BÚ, složenky (hotovostní výplata důchodů na pobočkách České pošty), daňovým přiznáním, rozhodnutím o přiznání dávky/důchodu/podpory atp.

Kolik si můžu půjčit?
Kolik si můžu půjčit?

V případě půjčky START můžete jako nový zákazník získat až 12 tisíc korun zcela ZDARMA, v případě půjčky MODRÉ na účet až 130 tisíc korun, v případě půjčky ZELENÉ v hotovosti až 90 tisíc korun.

Můžu půjčku využít k libovolným účelům?
Můžu půjčku využít k libovolným účelům?

Ano. Čerpání půjčky není vázáno na žádný účel.

Potřebuji ručitele?
Potřebuji ručitele?

Ne, pro získání půjčky ručitele nevyžadujeme.

Splácení půjčky

Je možné odstoupit od smlouvy a půjčku vrátit?
Je možné odstoupit od smlouvy a půjčku vrátit?

Ano, od smlouvy můžete BEZPLATNĚ a bez udání důvodu odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího podpisu. Toto odstoupení musíte oznámit písemnou formou. Nejlépe použít předtištěný formulář na Vaší Smlouvě o zápůjčce.

Je možné půjčku zrušit nebo ji doplatit dříve?
Je možné půjčku zrušit nebo ji doplatit dříve?

Půjčku můžete kdykoliv částečně nebo zcela doplatit ještě před termínem splatnosti. Váš osobní finanční asistent Vám vysvětlí vše potřebné. Nebo kontaktujte naši zákaznickou linku 800 153 153.

Jak a kdy splácet půjčku?
Jak a kdy splácet půjčku?

Půjčku bezhotovostní (MODRÁ na účet, START na účet) splácíte měsíčně pod variabilním symbolem, kterým je číslo Vaší smlouvy. Půjčku ZELENÁ v hotovosti splácíte týdně v hotovosti přímo Vašemu osobnímu finančnímu asistentovi.

Kde zjistím číslo účtu, kam mám splátku za půjčku posílat, a variabilní symbol?
Kde zjistím číslo účtu, kam mám splátku za půjčku posílat, a variabilní symbol?

Tyto informace, stejně jako výše splátky a celkový přehled o podmínkách poskytnutí a správy Vaší půjčky, je uveden ve Vaší smlouvě.

Co mám dělat, když nemám dostatek prostředků na zaplacení splátky nebo se s jejím zaplacením zpozdím?
Co mám dělat, když nemám dostatek prostředků na zaplacení splátky nebo se s jejím zaplacením zpozdím?

U nás máte k dispozici splátkové prázdniny. Je třeba si o ně ale zažádat nejpozději 7 dní před datem splatnosti Vaší splátky.

Můžu změnit termín svých splátek? Můžu změnit výši měsíční splátky?
Můžu změnit termín svých splátek? Můžu změnit výši měsíční splátky?

Termín a výše splátky jsou pevně dané. Můžete ale využít splátkové prázdniny, které má každý zákazník zdarma k dispozici (půjčka zdarma START je výjimka).

Jak poznám, že jsem půjčku skutečně doplatil?
Jak poznám, že jsem půjčku skutečně doplatil?

O úplném doplacení půjčky Vás budeme informovat. Váš osobní finanční asistent Vás v průběhu splácení informuje o Vaší aktuální dlužné částce. V případě bezhotovostní půjčky Vám posílá měsíční výpis k půjčce.

Poskytujete k půjčce pojištění pro případ, že nebudu moci splácet?
Poskytujete k půjčce pojištění pro případ, že nebudu moci splácet?

Ne. Aktuálně takovýto typ pojištění neposkytujeme. Pro tyto situace nabízíme služby Splátkové prázdniny nebo Garance celkové ceny.

Zákaznický servis

Potřebuji pomoct, poradit, informovat se, něco změnit. Jak postupovat?
Potřebuji pomoct, poradit, informovat se, něco změnit. Jak postupovat?

Využijte služeb svého osobního finančního asistenta nebo se ozvěte na bezplatnou zákaznickou linku 800 153 153 v pracovních dnech 8-20h, o víkendech 9-18h nebo zašlete dotaz na zakaznicky.servis@provident.cz.

Jak správně podat stížnost?
Jak správně podat stížnost?

Mrzí nás, že Vám naše služby způsobily potíže. Stížnost je možné zaslat písemně na adresu sídla společnosti Provident, prostřednictvím e-mailu na zakaznicky.servis@provident.cz nebo nahlásit telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 153 153. Vaše stížnost bude prověřena kompetentní osobou a bude Vám odpovězeno v nejkratším možném čase, nejdéle však do 30 dní od přijetí žádosti.

Informace o půjčce

Co jsou to splátkové prázdniny a jak si mohu o ně zažádat?
Co jsou to splátkové prázdniny a jak si mohu o ně zažádat?

Je to výhoda, kterou automaticky získáváte k Vaší půjčce. Máte možnost si požádat o odložení splátky a to telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 153 153 nebo prostřednictvím e-mailu zakaznicky.servis@provident.cz.

Co je to garance celkové ceny?
Co je to garance celkové ceny?

Je to výhoda, kterou automaticky získáváte k Vaší půjčce ZELENÁ v hotovosti. Při menším problému se splácením Vás garance chrání před účtováním upomínek a smluvní pokuty, ani neplatíte zákonný úrok z prodlení.

Jaké jsou u půjčky poplatky?
Jaké jsou u půjčky poplatky?

U našich půjček kromě úroku účtujeme Poplatek za zpracování a flexibilní splácení a Poplatek za vedení zákaznického účtu. V případě ZELENÉ v hotovosti poplatek za doručení peněz a komfortní splácení.

Co je to RPSN
Co je to RPSN

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které umožňuje spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Kdo je politicky exponovaná osoba?
Kdo je politicky exponovaná osoba?

Politicky exponovanou osobou (PEO) se rozumí osoba, která je nebo v minulosti byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. prezident, premiér, ministr, poslanec, senátor, velvyslanec, hejtman, starosta), a dále osoby na takovou osobu napojené. Těmi jsou osoba blízká, společník nebo skutečný majitel stejného subjektu, osoba, která je s touto osobou v jiném blízkém podnikatelském vztahu nebo je skutečným majitelem subjektu vytvořeného ve prospěch takové osoby. Přesnou definici naleznete v §4 odstavce 5 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (známý spíše jako zákon proti praní špinavých peněz).