Často kladené dotazy

Jak sjednat půjčku?

Vše vyřídíte z pohodlí Vašeho domova. O půjčku můžete zažádat prostřednictvím vyplnění online formuláře nebo telefonicky na čísle 800 153 153. Následně, nejpozději do jednoho pracovního dne, Vás bude kontaktovat osobní finanční asistent a domluví s Vámi termín osobní schůzky. Na této schůzce Vám vysvětlí proces poskytnutí půjčky a vyplní s Vámi příslušný formulář.

Smlouvu podepíšete jednoduše v pohodlí Vašeho domova. Váš osobní finanční asistent připraví smlouvu, kterou po překontrolování z vaší strany podepíšete.

Každou žádost o půjčku posuzujeme individuálně. Důvodem zamítnutí může být například nedostatečná úvěruschopnost nebo negativní informace zjištěné v Bankovním a nebankovním registru klientských informací (NRKI/BRKI).

V případě hotovostní varianty půjčky Vám budou peníze vyplaceny při podpisu Smlouvy přímo osobním finančním asistentem. V případě bezhotovostní varianty půjčky Vám peníze převedeme na bankovní účet nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu Smlouvy a telefonického ověření osobních údajů zákazníka a údajů uvedených ve Smlouvě.


Podmínky pro získání půjčky

Osoba starší 18 let s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, stálým zdrojem příjmu, mobilním telefonem a bankovním účtem v případě bezhotovostní varianty půjčky. Půjčujeme osobám v zaměstnaneckém poměru, samostatně výdělečně činným, důchodcům, osobám na mateřské nebo rodičovské dovolené a v určitých případech i osobám bez zaměstnání.

Platný občanský průkaz nebo povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území ČR nebo cestovní pas. Doklad o trvalém příjmu doložený nejčastěji výplatními páskami, výpisem z účtu nebo v případě OSVČ daňovým přiznáním. V případě hotovostní půjčky s balíčkem Plus také doklad potvrzující adresu Vašeho bydliště (SIPO, nájemní smlouva apod.).

Váš příjem, který uvádíte v žádosti o Spotřebitelský úvěr, a jeho výši je třeba prokázat a doložit a to ve formě výplatní pásky, výpisem z Vašeho bankovního účtu, složenky (hotovostní výplata důchodů na pobočkách České pošty), rozhodnutím o přiznání dávky/důchodu/podpory a v případě OSVČ Živnostenským listem a daňovým přiznáním.

Můžete si půjčit až 170 000 Kč. V případě půjčky 10+1 můžete jako nový zákazník získat až 30 tisíc korun a zaplatíte pouze jednu splátku navíc.

Půjčku můžete použít na cokoliv bez omezení a jeho čerpání není vázáno na žádný účel.

Ne, pro získání půjčky ručitele nevyžadujeme.


Splácení půjčky

Ano, od smlouvy můžete BEZPLATNĚ a bez udání důvodu odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího podpisu. Toto odstoupení musíte oznámit písemnou formou. Nejlépe použít předtištěný formulář na Vaší Smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Půjčku můžete kdykoliv částečně nebo zcela doplatit ještě před termínem splatnosti.

Bezhotovostní půjčku splácíte měsíčně pod variabilním symbolem, kterým je číslo Vaší smlouvy. Hotovostní půjčku s balíčkem Plus splácíte měsíčně případně týdně v hotovosti přímo Vašemu osobnímu finančnímu asistentovi.

Odjíždíte na Vánoce k příbuzným ? Chcete se během Vánoc plně věnovat své rodině ? Nabízíme možnost předplatit si hotovostní půjčky. V případě zájmu prosím kontaktujte svého obchodního zástupce.

Tyto informace, stejně jako výše splátky a celkový přehled o podmínkách poskytnutí najdete ve Vaší Smlouvě o Spotřebitelském úvěru. Variabilní symbol je číslo Vaší Smlouvy.

U nás máte k dispozici splátkové prázdniny. Služba je zahrnuta v ceně Půjčky Provident s balíčkem Plus a jednou si splátku můžete odložit také v případě Půjčky 10+1. Služba je zahrnuta v ceně Půjčky Provident s balíčkem Plus.

Termín a výše splátky jsou pevně dané. Můžete ale využít splátkové prázdniny, které má každý zákazník k Půjčce Provident s balíčkem Plus a k Půjčce 10+1.

Odjíždíte na Vánoce k příbuzným ? Chcete se během Vánoc plně věnovat své rodině ? Nabízíme možnost předplatit si hotovostní půjčky. V případě zájmu prosím kontaktujte svého obchodního zástupce.

O úplném doplacení půjčky Vás budeme informovat. Váš osobní finanční asistent Vás v průběhu splácení informuje o zbývající částce k doplacení. V případě bezhotovostní varianty Vám posíláme měsíční výpis, kde vidíte zbývající částku k doplacení.

Ano. Poskytujeme unikátní Pojištění KOMPLEX. Jedná se o pojištění proti výpadku vašich příjmů při nemoci či následkem úrazu pouze za 129 Kč/měsíčně. Pojištění KOMPLEX vám pomůže zmírnit dopad nečekaných událostí na rodinný rozpočet.


Zákaznický servis

Využijte služeb svého osobního finančního asistenta nebo se ozvěte na bezplatnou zákaznickou linku 800 660 666 v pracovních dnech 8-20h, o víkendech 9-18h nebo zašlete dotaz na zakaznicky.servis@provident.cz.

Žádost nebo stížnost je možné zaslat písemně na adresu sídla společnosti Provident, prostřednictvím e-mailu na zakaznicky.servis@provident.cz nebo nahlásit telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 660 666. Vaše žádost nebo stížnost bude vyřízena v nejkratším možném čase, nejdéle však do 30 dní od přijetí žádosti.


Informace o půjčce

Je to výhoda, kterou automaticky získáváte k Vaší Půjčce Provident s balíčkem Plus a jednou můžete splátku odložit také v případě Půjčky 10+1. Máte možnost si požádat o odložení splátky a to telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 153 153 nebo prostřednictvím e-mailu zakaznicky.servis@provident.cz či zaslat písemnou žádost. Žádost o splátkové prázdniny je třeba podat nejdéle 7 dní před datem splatnosti Vaší splátky. Podmínkou pro poskytnutí splátkových prázdnin je, že nejste v prodlení se splácením.

Je to benefit, který Vás chrání před poplatky z prodlení v případě menšího zpoždění se splácením. Tato výhoda je součástí balíčku PLUS, který si můžete pořídit jak k Půjčce Provident, tak i k Půjčce 10+1.

U našeho spotřebitelského úvěru Půjčka Provident s balíčkem Plus, účtujeme poplatek za balíček Plus. Balíček Plus zahrnuje tyto komponenty: zpracování, garanci celkové ceny a péče o zákazníka, splátkové prázdniny, garanci neuplatnění pohledávky v případě úmrtí zákazníka.

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které umožňuje spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl celkových nákladů spotřebitelského úvěru za jeden kalendářní rok.

Politicky exponovanou osobou (PEO) se rozumí osoba, která je nebo v minulosti byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. prezident, premiér, ministr, poslanec, senátor, velvyslanec, hejtman, starosta), a dále osoby na takovou osobu napojené. Těmi jsou osoba blízká, společník nebo skutečný majitel stejného subjektu, osoba, která je s touto osobou v jiném blízkém podnikatelském vztahu nebo je skutečným majitelem subjektu vytvořeného ve prospěch takové osoby. Přesnou definici naleznete v §4 odstavce 5 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (známý spíše jako zákon proti praní špinavých peněz).