Používáme cookies, abychom Vám zajistili veškeré pohodlí na našich stránkách. V případě, že budete dále pokračovat bez provedení změn ve Vašem nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s přijímáním cookies na těchto stránkách. Pokud chcete své nastavení změnit, můžete tak učinit kdykoli tady. Přečtěte si víc

Časté dotazy

Kategorie

  • Jak sjednat půjčku

  • Podmínky pro získání půjčky

  • Splácení půjčky

  • Zákaznický servis

  • Informace o půjčce

Jak zažádat o půjčku?

O půjčku můžete zažádat prostřednictvím online formuláře na našich webových stránkách www.provident.cz nebo telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 153 153. Půjčku si poté buďto vyřídíte zcela online nebo s pomocí osobního finančního asistenta, který Vás navštíví v domácnosti.

Jak a kdy mi budou vyplaceny peníze?

V případě půjčky online nebo Modrá na účet Vám peníze převedeme na bankovní účet, přičemž platební příkaz zadáváme ihned po podpisu smlouvy; v případě půjčky Zelená v hotovosti Vám peníze vyplatí ihned po podpisu smlouvy obchodní zástupce. V případě půjčky ZDARMA Start můžete peníze získat oběma způsoby.

Jak a kde podepíšu smlouvu?

V případě půjčky online smlouvu podepíšete online jako poslední krok žádosti o půjčku vložením unikátního hesla, které obdržíte na svůj mobilní telefon. V případě půjčky Modrá na účet nebo Zelená v hotovosti smlouvu podepíšete fyzicky s obchodním zástupcem. Půjčku ZDARMA Start můžete podepsat oběma způsoby.

Proč mi byla žádost o půjčku zamítnuta?

Každou žádost o půjčku posuzujeme individuelně. Žádost o půjčku může být zamítnuta z mnoha důvodů, např. kvůli nesplacené půjčce u jiného poskytovatele, kvůli registru dlužníků nebo propadlé platnosti vašeho OP. O důvodu zamítnutí Vás vyrozumíme nebo nás můžete konktaktovat na bezplatné zákaznické lince 800 153 153.

Kdo může půjčku získat?

Osoba starší 18 let s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, stálým zdrojem příjmu, mobilním telefonem a bankovním účtem (v případě půjčky online nebo Modrá na účet). Osoba v zaměstnaneckém poměru, samostatně výdělečně činná, důchodce, osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené, student, v určitých případech i osoba bez zaměstnání.

Jaké budu potřebovat doklady?

Platný občanský průkaz nebo povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území ČR. Doklad o trvalém příjmu, nejlépe na formuláři potvrzení o příjmu nebo doložený výplatními páskami, výpisem z účtu nebo daňovým přiznáním. V případě půjčky Zelená v hotovosti také doklad potvrzující adresu Vašeho bydliště (SIPO, nájemní smlouva apod.).

Jakou formou doklady předložit?

V případě půjčky online potřebné dokumenty nahrajete elektronicky v části Ověření Vaší žádosti, v případě půjčky Modrá na účet nebo Zelená v hotovosti je poskytnete přímo Vašemu obchodnímu zástupci. V případě půjčky ZDARMA Start doklady můžete poskytnout oběma způsoby.

Jak doložit příjem?

Váš příjem, který uvádíte v žádosti o půjčku, a jeho výši je třeba prokázat a doložit vždy, a to zpravidla na formuláři potvrzení o příjmu, výplatní páskou, výpisem z BÚ, složenkou (hotovostní výplata důchodů na pobočkách České pošty), daňovým přiznáním, rozhodnutím o přiznání dávky/důchodu/podpory atp.

Kolik si můžu půjčit?

V případě půjčky Start můžete jako nový zákazník získat až 12 tisíc korun zcela ZDARMA, v případě půjčky online nebo Modrá na účet až 130 tisíc korun, v případě půjčky Zelená v hotovosti až 90 tisíc korun.

Můžu půjčku využít k libovolným účelům?

Ano. Čerpání půjčky není vázáno na žádný účel.

Potřebuji ručitele?

Ne, pro získání půjčky ručitele nevyžadujeme.

Je možné odstoupit od smlouvy a půjčku vrátit?

Ano, od smlouvy můžete BEZPLATNĚ a bez udání důvodu odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího podpisu. Toto odstoupení musíte oznámit písemnou formou nejlépe na formuláři umístěném na našich stránkách www.provident.cz.

Je možné půjčku zrušit nebo ji doplatit dříve?

Ano, od smlouvy můžete BEZPLATNĚ a bez udání důvodu odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího podpisu. Půjčku můžete také kdykoliv částečně nebo zcela doplatit ještě před termínem splatnosti. Kontaktujte nás nejlépe telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 153 153, kde Vám vysvětlíme vše potřebné.

Jak a kdy splácet půjčku?

Půjčku splácíte měsíčně, ve Vámi zvolený datum pod variabilním symbolem, kterým je číslo Vaší smlouvy. Půjčku Zelená v hotovosti splácíte týdně v hotovosti Vašemu obchodnímu zástupci. Všechny potřebené informace naleznete ve Vaší smlouvě, v případě půjčky online ve Vašem zákaznickém účtu „Můj Provident“ nebo kontaktujte naši bezplatnou zákaznickou linku 800 153 153.

Kde zjistím číslo účtu, kam mám splátku za půjčku posílat, a variabilní symbol?

Tyto informace, stejně jako výše splátky a celkový přehled o podmínkách poskytnutí a správy Vaší půjčky je uveden ve Vaší smlouvě, kterou máte vždy k dispozici po přihlášení do Vašeho zákaznického účtu „Můj Provident“ nebo kontaktujte naši bezplatnou zákaznickou linku 800 153 153.

Co mám dělat, když nemám dostatek prostředků na zaplacení splátky nebo se s jejím zaplacením zpozdím?

Kontaktujte nás prosím neprodleně na naší bezplatné zákaznické lince 800 153 153, abychom se domluvili, např. domluvili splátkové prázdniny, sjednali upravený splátkový kalendář, výši splátky atp.

Můžu změnit termín svých splátek? Můžu změnit výši měsíční splátky?

Kontaktujte nás prosím neprodleně na naší bezplatné zákaznické lince 800 153 153, abychom se domluvili, např. na splátkových prázdninách, na upraveném splátkovém kalendáři, výši splátky atp.

Můžu měnit účet, ze kterého posílám splátky?

Kontaktujte nás prosím na naší bezplatné zákaznické lince 800 153 153, abychom se domluvili a Váš požadavek vyřídili.

Jak poznám, že jsem půjčku skutečně doplatil?

O úplném doplacení půjčky Vás budeme informovat nebo kontaktujte naši bezplatnou zákaznickou linku 800 153 153.

Poskytujete k půjčce pojištění pro případ, že nebudu moci splácet?

Ne. Aktuálně takovýto typ pojištění neposkytujeme. Pro tyto situace nabízíme služby Splátkové prázdniny nebo Garance celkové ceny.

Potřebuji pomoct, poradit, informovat se, něco změnit. Jak postupovat?

Ozvěte se nám na bezplatnou zákaznickou linku 800 153 153 v pracovních dnech 8-20h, o víkendech 9-18h nebo zašlete dotaz na zakaznicky.digitalservis@provident.cz.

Jak správně podat stížnost?

Mrzí nás, že Vám naše služby způsobily potíže. Stížnost je možné zaslat písemně na adresu sídla společnosti Provident, prostřednictvím e-mailu na zakaznicky.digitalservis@provident.cz nebo nahlásit telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 153 153. Vaše stížnost bude prověřena kompetentní osobou a bude Vám odpovězeno v nejkratším možném čase, nejdéle však do 30 dní od přijetí žádosti.

Co mám dělat, mám potíže se službami Vaší společnosti?

Mrzí nás, že Vám naše služby způsobily potíže. Ozvěte se nám na bezplatnou zákaznickou linku 800 153 153 v pracovních dnech 8-20 h, o víkendech 9-18 h nebo zašlete dotaz na zakaznicky.digitalservis@provident.cz.

Co jsou to splátkové prázdniny a jak si mohu o ně zažádat?

Je to výhoda, kterou automaticky získáváte k Vaší půjčce. Když Vám něco neplánovaně zkříží cestu a Vy budete mít problém s měsíční splátkou, máte možnost si požádat o její odložení a to telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 153 153 nebo prostřednictvím e-mailu zakaznicky.digitalservis@provident.cz.

Proč je naše půjčka ZDARMA Start nejvýhodnější?

Se svou první půjčkou od Providentu zaplatíte přesně tolik, kolik si půjčíte. Bez úroků, bez poplatků, až 12 000 Kč, na 3 měsíce, v hotovosti nebo na účet.

Jaké jsou u půjčky poplatky?

U našich půjček kromě úroku účtujeme 2 poplatky, za poskytnutí zápůjčky a za správu Vaší smlouvy.

Co je to RPSN?

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které umožňuje spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Kdo je politicky exponovaná osoba?

Politicky exponovanou osobou (PEO) se rozumí osoba, která je nebo v minulosti byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. prezident, premiér, ministr, poslanec, senátor, velvyslanec, hejtman, starosta), a dále osoby na takovou osobu napojené. Těmi jsou osoba blízká, společník nebo skutečný majitel stejného subjektu, osoba, která je s touto osobou v jiném blízkém podnikatelském vztahu nebo je skutečným majitelem subjektu vytvořeného ve prospěch takové osoby. Přesnou definici naleznete v §4 odstavce 5 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (známý spíše jako zákon proti praní špinavých peněz).