Časté dotazy

Jak sjednat půjčku

Jak zažádat o půjčku?
Jak zažádat o půjčku?

Vše vyřídíte z pohodlí Vašeho domova. O půjčku můžete zažádat prostřednictvím vyplnění online formuláře nebo telefonicky na čísle 800 153 153. Následně, nejpozději do jednoho pracovního dne, Vás bude kontaktovat osobní finanční asistent a domluví s Vámi termín osobní schůzky. Na této schůzce Vám vysvětlí proces poskytnutí půjčky a vyplní s Vámi příslušný formulář.

Jak a kdy mi budou vyplaceny peníze?
Jak a kdy mi budou vyplaceny peníze?

V případě hotovostní varianty půjčky Vám budou peníze vyplaceny při podpisu Smlouvy přímo osobním finančním asistentem. V případě bezhotovostní varianty půjčky Vám peníze převedeme na bankovní účet nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu Smlouvy a telefonického ověření osobních údajů zákazníka a údajů uvedených ve Smlouvě.

Jak a kde podepíšu smlouvu?
Jak a kde podepíšu smlouvu?

Smlouvu podepíšete jednoduše v pohodlí Vašeho domova. Váš osobní finanční asistent připraví smlouvu, kterou po překontrolování z vaší strany podepíšete.

Proč mi byla žádost o půjčku zamítnuta?
Proč mi byla žádost o půjčku zamítnuta?

Každou žádost o půjčku posuzujeme individuálně. Důvodem zamítnutí může být například nedostatečná úvěruschopnost nebo negativní informace zjištěné v Bankovním a nebankovním registru klientských informací (NRKI/BRKI).

Podmínky pro získání půjčky

Kdo může půjčku získat?
Kdo může půjčku získat?

Osoba starší 18 let s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, stálým zdrojem příjmu, mobilním telefonem a bankovním účtem v případě bezhotovostní varianty půjčky. Půjčujeme osobám v zaměstnaneckém poměru, samostatně výdělečně činným, důchodcům, osobám na mateřské nebo rodičovské dovolené a v určitých případech i osobám bez zaměstnání.

Jaké budu potřebovat doklady?
Jaké budu potřebovat doklady?

Platný občanský průkaz nebo povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území ČR nebo cestovní pas. Doklad o trvalém příjmu doložený nejčastěji výplatními páskami, výpisem z účtu nebo v případě OSVČ daňovým přiznáním. V případě hotovostní půjčky s balíčkem Plus také doklad potvrzující adresu Vašeho bydliště (SIPO, nájemní smlouva apod.).

Jak doložit příjem?
Jak doložit příjem?

Váš příjem, který uvádíte v žádosti o Spotřebitelský úvěr, a jeho výši je třeba prokázat a doložit a to ve formě výplatní pásky, výpisem z Vašeho bankovního účtu, složenky (hotovostní výplata důchodů na pobočkách České pošty), rozhodnutím o přiznání dávky/důchodu/podpory a v případě OSVČ Živnostenským listem a daňovým přiznáním,

Kolik si můžu půjčit?
Kolik si můžu půjčit?

Můžete si půjčit až 170 000 Kč. V případě půjčky START můžete jako nový zákazník získat až 16 tisíc korun zcela ZDARMA.

Můžu půjčku využít k libovolným účelům?
Můžu půjčku využít k libovolným účelům?

Půjčku můžete použít na cokoliv bez omezení a jeho čerpání není vázáno na žádný účel.

Potřebuji ručitele?
Potřebuji ručitele?

Ne, pro získání půjčky ručitele nevyžadujeme.

Splácení půjčky

Je možné odstoupit od smlouvy o Spotřebitelském úvěru a peníze vrátit?
Je možné odstoupit od smlouvy o Spotřebitelském úvěru a peníze vrátit?

Ano, od smlouvy můžete BEZPLATNĚ a bez udání důvodu odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího podpisu. Toto odstoupení musíte oznámit písemnou formou. Nejlépe použít předtištěný formulář na Vaší Smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Je možné půjčku zrušit nebo ji doplatit dříve?
Je možné půjčku zrušit nebo ji doplatit dříve?

Půjčku můžete kdykoliv částečně nebo zcela doplatit ještě před termínem splatnosti.

Jak a kdy splácet půjčku?
Jak a kdy splácet půjčku?

Bezhotovostní půjčku splácíte měsíčně pod variabilním symbolem, kterým je číslo Vaší smlouvy. Hotovostní půjčku s balíčkem Plus splácíte měsíčně případně týdně v hotovosti přímo Vašemu osobnímu finančnímu asistentovi.

Kde zjistím číslo účtu, kam mám splátku za půjčku posílat, a variabilní symbol?
Kde zjistím číslo účtu, kam mám splátku za půjčku posílat, a variabilní symbol?

Tyto informace, stejně jako výše splátky a celkový přehled o podmínkách poskytnutí najdete ve Vaší Smlouvě o Spotřebitelském úvěru. Variabilní symbol je číslo Vaší Smlouvy.

Co mám dělat, když nemám dostatek prostředků na zaplacení splátky nebo bych si chtěl/a splacení odsunout?
Co mám dělat, když nemám dostatek prostředků na zaplacení splátky nebo bych si chtěl/a splacení odsunout?

U nás máte k dispozici splátkové prázdniny. Je třeba si o ně ale zažádat nejpozději 7 dní před datem splatnosti Vaší splátky a nesmíte být v prodlení se splácením. Služba je zahrnuta v ceně Půjčky Provident s balíčkem Plus.

Můžu změnit termín svých splátek? Můžu změnit výši měsíční splátky?
Můžu změnit termín svých splátek? Můžu změnit výši měsíční splátky?

Termín a výše splátky jsou pevně dané. Můžete ale využít splátkové prázdniny, které má každý zákazník k Půjčce Provident s balíčkem Plus.

Jak poznám, že jsem půjčku skutečně doplatil?
Jak poznám, že jsem půjčku skutečně doplatil?

O úplném doplacení půjčky Vás budeme informovat. Váš osobní finanční asistent Vás v průběhu splácení informuje o zbývající částce k doplacení. V případě bezhotovostní varianty Vám posíláme měsíční výpis, kde vidíte zbývající částku k doplacení.

Poskytujete k půjčce i pojištění?
Poskytujete k půjčce i pojištění?

Ano. Poskytujeme unikátní Pojištění KOMPLEX. Jedná se o pojištění proti výpadku vašich příjmů při nemoci či následkem úrazu pouze za 129 Kč/měsíčně. Pojištění KOMPLEX vám pomůže zmírnit dopad nečekaných událostí na rodinný rozpočet.

Zákaznický servis

Potřebuji pomoct, poradit, informovat se, něco změnit. Jak postupovat?
Potřebuji pomoct, poradit, informovat se, něco změnit. Jak postupovat?

Využijte služeb svého osobního finančního asistenta nebo se ozvěte na bezplatnou zákaznickou linku 800 660 666 v pracovních dnech 8-20h, o víkendech 9-18h nebo zašlete dotaz na zakaznicky.servis@provident.cz.

Jak správně podat žádost nebo stížnost?
Jak správně podat žádost nebo stížnost?

Žádost nebo stížnost je možné zaslat písemně na adresu sídla společnosti Provident, prostřednictvím e-mailu na zakaznicky.servis@provident.cz nebo nahlásit telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 660 666. Vaše žádost nebo stížnost bude vyřízena v nejkratším možném čase, nejdéle však do 30 dní od přijetí žádosti.

Informace o půjčce

Co jsou to splátkové prázdniny a jak si mohu o ně zažádat?
Co jsou to splátkové prázdniny a jak si mohu o ně zažádat?

Je to výhoda, kterou automaticky získáváte k Vaší Půjčce Provident s balíčkem Plus (neplatí pro krátkodobou půjčku START, která je zcela zdarma). Máte možnost si požádat o odložení splátky a to telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 153 153 nebo prostřednictvím e-mailu zakaznicky.servis@provident.cz či zaslat písemnou žádost. Žádost o splátkové prázdniny je třeba podat nejdéle 7 dní před datem splatnosti Vaší splátky. Podmínkou pro poskytnutí splátkových prázdnin je, že nejste v prodlení se splácením.

Co je to garance celkové ceny?
Co je to garance celkové ceny?

Je to výhoda, kterou automaticky získáváte k Vaší Půjčce Provident s balíčkem Plus (neplatí pro krátkodobou půjčku START, která je zcela zdarma). Při menším problému se splácením Vás garance chrání před účtováním upomínek a smluvní pokuty, ani neplatíte zákonný úrok z prodlení.

Jaké jsou poplatky?
Jaké jsou poplatky?

U našeho spotřebitelského úvěru Půjčka Provident s balíčkem Plus, účtujeme poplatek za balíček Plus. Balíček Plus zahrnuje tyto komponenty: zpracování, garanci celkové ceny a péče o zákazníka, splátkové prázdniny, garanci neuplatnění pohledávky v případě úmrtí zákazníka. Balíček nelze dokoupit k půjčce Provident START.

Co je to RPSN?
Co je to RPSN?

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které umožňuje spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl celkových nákladů spotřebitelského úvěru za jeden kalendářní rok.

Kdo je politicky exponovaná osoba?
Kdo je politicky exponovaná osoba?

Politicky exponovanou osobou (PEO) se rozumí osoba, která je nebo v minulosti byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. prezident, premiér, ministr, poslanec, senátor, velvyslanec, hejtman, starosta), a dále osoby na takovou osobu napojené. Těmi jsou osoba blízká, společník nebo skutečný majitel stejného subjektu, osoba, která je s touto osobou v jiném blízkém podnikatelském vztahu nebo je skutečným majitelem subjektu vytvořeného ve prospěch takové osoby. Přesnou definici naleznete v §4 odstavce 5 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (známý spíše jako zákon proti praní špinavých peněz).