Často kladené dotazy

Jak sjednat půjčku?

Vše vyřídíte z pohodlí Vašeho domova. O půjčku můžete zažádat prostřednictvím vyplnění online formuláře nebo telefonicky na čísle 800 148 148. Následně, nejpozději do jednoho pracovního dne, Vás bude kontaktovat osobní finanční asistent a domluví s Vámi termín osobní schůzky. Na této schůzce Vám vysvětlí proces poskytnutí půjčky a vyplní s Vámi příslušný formulář.

Smlouvu podepíšete jednoduše v pohodlí Vašeho domova. Váš osobní finanční asistent připraví smlouvu, kterou po překontrolování z vaší strany podepíšete.

Každou žádost o půjčku posuzujeme individuálně. Důvodem zamítnutí může být například nedostatečná úvěruschopnost nebo negativní informace zjištěné v Bankovním a nebankovním registru klientských informací (NRKI/BRKI).

V případě hotovostní varianty půjčky Vám budou peníze vyplaceny při podpisu Smlouvy přímo osobním finančním asistentem. V případě bezhotovostní varianty půjčky Vám peníze převedeme na bankovní účet nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy a telefonického ověření osobních údajů zákazníka a údajů uvedených ve Smlouvě.


Podmínky pro získání půjčky

Osoba starší 18 let s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, stálým zdrojem příjmu, mobilním telefonem a bankovním účtem v případě bezhotovostní varianty půjčky. Půjčujeme osobám v zaměstnaneckém poměru, samostatně výdělečně činným, důchodcům, osobám na mateřské nebo rodičovské dovolené a v určitých případech i osobám bez zaměstnání.

Základní dokladem, který budete potřebovat je platný doklad totožnosti. Jste-li občan ČR je tímto dokladem občanský průkaz. Jste-li cizí státní příslušník budete potřebovat doklad o povolení k pobytu na území ČR, v případě přechodného pobytu budete potřebovat k prokázání své totožnosti národní průkaz totožnosti nebo cestovní pas. Pro potvrzení zdroje příjmu a čistého měsíčního příjmu si připravte výpis z účtu, výplatní pásky, složenky, jste-li OSVČ pak budete potřebovat daňové přiznání a živnostenský list. Pro potvrzení adresy Vašeho bydliště budete potřebovat SIPO, výpis z účtu nájemní smlouvu apod.

Váš příjem, který uvádíte v žádosti o Spotřebitelský úvěr, a jeho výši je třeba prokázat a doložit a to ve formě výplatní pásky, výpisem z Vašeho bankovního účtu, složenky (hotovostní výplata důchodů na pobočkách České pošty), rozhodnutím o přiznání dávky/důchodu/podpory a v případě OSVČ Živnostenským listem a daňovým přiznáním.

Můžete si půjčit až 130 000 Kč. U Půjčky 10+1 můžete jako nový zákazník získat až 40 tisíc korun a zaplatíte pouze jednu splátku navíc.

Půjčku můžete použít na cokoliv bez omezení a jeho čerpání není vázáno na žádný účel.

Ne, pro získání půjčky ručitele nevyžadujeme.


Splácení půjčky

Ano, od smlouvy můžete BEZPLATNĚ a bez udání důvodu odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího podpisu. Toto odstoupení musíte oznámit písemnou formou. Nejlépe použít předtištěný formulář na Vaší Smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Půjčku můžete kdykoliv částečně nebo zcela doplatit ještě před termínem splatnosti.

Bezhotovostní půjčku splácíte měsíčně pod variabilním symbolem, kterým je číslo Vaší smlouvy. Hotovostní půjčku s balíčkem Plus splácíte měsíčně případně týdně v hotovosti přímo Vašemu osobnímu finančnímu asistentovi.

Odjíždíte na Vánoce k příbuzným ? Chcete se během Vánoc plně věnovat své rodině ? Nabízíme možnost předplatit si hotovostní půjčky. V případě zájmu prosím kontaktujte svého obchodního zástupce.

Tyto informace, stejně jako výše splátky a celkový přehled o podmínkách poskytnutí najdete ve Vaší Smlouvě o Spotřebitelském úvěru. Variabilní symbol je číslo Vaší Smlouvy.

Pokud nemáte dostatek prostředků ke splácení, řešte situaci co nejrychleji a kontaktujte naší zákaznickou linku 222 513 513 v pracovních dnech 8-20h, o víkendech od 9:00 do 13:00 (SO, NE, svátky) nebo zašlete dotaz na zakaznicky.servis@provident.cz.

Půjčka s balíčkem Plus obsahuje zároveň garanci celkové ceny, která zákazníka za stanovených podmínek chrání po smluvně stanovenou dobu před účtováním jakýkoliv sankcí za prodlení se splácením splátek celkové dlužné částky. Pokud zákazník nemá sjednanou Půjčku s balíčkem Plus, nebo pokud tuto garanci celkové ceny již ztratil, může mu být účtován zákonný úrok z prodlení, smluvní pokuta za prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to maximálně do výše 50% jistiny půjčky, nejvýše však 200.000,- Kč, poplatek za upomínku a/nebo návštěvu oprávněného zástupce ve výši 300 Kč. V případě, kdy dlužná částka dosáhne hodnoty 3 měsíčních/12 týdenních splátek, může být zákazníkovi naúčtován poplatek za zahájení vymáhání dluhu ve výši 1 000 Kč. Detailnější informace naleznete ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Termín a výše splátky jsou pevně dané.

Odjíždíte na Vánoce/prázdniny k příbuzným ? Chcete se během Vánoc/prázdnin plně věnovat své rodině? Nabízíme možnost předplatit si hotovostní půjčky. V případě zájmu prosím kontaktujte svého obchodního zástupce.

O úplném doplacení půjčky Vás budeme informovat zasláním SMS. Navíc Vás osobní finanční asistent v průběhu splácení informuje o zbývající částce k doplacení. V případě bezhotovostní varianty Vám posíláme měsíční výpis, kde vidíte zbývající částku k doplacení.

Ano. Poskytujeme unikátní Provi Pojištění. Jedná se o pojištění proti výpadku vašich příjmů při nemoci či následkem úrazu pouze za 159 Kč/měsíčně. Provi Pojištění vám pomůže zmírnit dopad nečekaných událostí na rodinný rozpočet.


Zákaznický servis

Využijte služeb svého osobního finančního asistenta nebo se ozvěte na zákaznickou linku 222 513 513 v pracovních dnech 8-20h, o víkendech od 9:00 do 13:00 (SO, NE, svátky) nebo zašlete dotaz na zakaznicky.servis@provident.cz.

Žádost nebo stížnost je možné zaslat písemně na adresu sídla společnosti Provident, prostřednictvím e-mailu na zakaznicky.servis@provident.cz nebo nahlásit telefonicky na zákaznické lince 222 513 513. Vaše žádost nebo stížnost bude vyřízena v nejkratším možném čase, nejdéle však do 30 dní od přijetí žádosti.


Informace o půjčce

Je to benefit, který Vás chrání před poplatky z prodlení v případě menšího zpoždění se splácením. Tato výhoda je součástí balíčku PLUS, který si můžete pořídit jak k Půjčce Provident a Akční půjčce Provident, tak i k Půjčce 10+1.

Kromě úroku účtujeme poplatek za zpracování spotřebitelského úvěru, neplatí pro půjčky 10+1 a 25ka bez navýšení.

U našeho spotřebitelského úvěru Půjčka Provident s balíčkem Plus, účtujeme poplatek za balíček Plus, který zahrnuje tyto komponenty: vyplacení půjčky v hotovosti při podpisu smlouvy, splácení v hotovosti a pomoc osobního finančního asistenta, garanci celkové ceny a péče o zákazníka, garanci neuplatnění pohledávky v případě úmrtí zákazníka.

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které umožňuje spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl celkových nákladů spotřebitelského úvěru za jeden kalendářní rok.

Politicky exponovanou osobou (PEO) se rozumí osoba, která je nebo v minulosti byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. prezident, premiér, ministr, poslanec, senátor, velvyslanec, hejtman, starosta), a dále osoby na takovou osobu napojené. Těmi jsou osoba blízká, společník nebo skutečný majitel stejného subjektu, osoba, která je s touto osobou v jiném blízkém podnikatelském vztahu nebo je skutečným majitelem subjektu vytvořeného ve prospěch takové osoby. Přesnou definici naleznete v §4 odstavce 5 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (známý spíše jako zákon proti praní špinavých peněz).