Děkujeme za váš zájem o půjčku. Nyní vás poprosíme o několik základních informací, poté bude následovat druhý a poslední krok žádosti.

Osobní údaje
Souhlasím, aby Provident zpracovával mé výše uvedené osobní údaje pro nabízení produktů a služeb Providentu a to těmi komunikačními kanály, k nimiž jsem poskytl(a) Providentu údaje v tomto dotazníku.
Zaškrtnutím vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby společnost Provident Financial s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 256 21 351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55523 (dále jen „Provident“), jakožto správce osobních údajů, zpracovávala moje osobní údaje pro nabízení produktů a služeb Providentu v rozsahu, v jakém jsem tyto údaje uvedl(a) v tomto dotazníku. Beru ne vědomí, že: Ke zpracování mých osobních údajů k výše uvedeným účelům dojde pouze v případě udělení příslušného souhlasu. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to písemným odvoláním souhlasu adresovaným do sídla společnosti, telefonicky zavoláním na linku 800 660 666, emailem na zakaznicky.servis@provident.cz nebo osobně na kterékoliv pobočce Providentu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Tento souhlas uděluji na dobu 36 měsíců. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány též dalšími subjekty - zpracovateli, a to na základě s námi uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: úvěrové registry, externí call centra, marketingové agentury, výzkumné agentury, externí inkasní agentury, externí advokátní kanceláře, dodavatele tiskových řešení. Mám právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Další informace ohledně zpracování osobních údajů: Kontaktní údaje na správce Vašich osobních údajů: Provident Financial s.r.o. Adresa: Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4 E-mail: zakaznicky.servis@provident.cz Telefon: +420 800 660 666 Web: www.provident.cz Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů Providentu: Jméno: Petr Čepa E-mail: dpo@provident.cz Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4 Domníváte-li se, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení). Bližší informace týkající se zpracovávání osobních údajů ze strany Providentu jsou dostupné na adrese https://www.provident.cz/ochrana-osobnich-udaju a na všech pobočkách Providentu.

Výše půjčky