scom available
  • 800 153 153

    Volejte ZDARMA

Ochrana osobních údajů

Úvod

Společnost Provident Financial s.r.o., se sídlem Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČ 25621351 (dále jen „Provident Financial" nebo "správce") je povinna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů")  chránit soukromí všech, kteří tyto stránky navštěvují. Přečtěte si, prosím, pozorně následující informace o použití vašich osobních údajů.

Údaje, které o vás shromažďujeme

Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které nám umožní poskytnout vámi požadované služby.

Jedná se o údaj o jménu, příjmení, rodném číslu, bydlišti, e-mailové adrese, telefonním čísle, statistické údaje týkající se vašeho prohlížení našich internetových stránek a údaje vyplněné v nepovinné části online žádosti o půjčku.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než bude nutné k účelu jejich zpracování. Osobní údaje jsou zpracovány pouze za níže uvedeným účelem.

Účelem zpracování vašich osobních údajů je:

  • nabízení a informování o produktech a službách společnosti Provident Financial, popř. za jiným marketingovým účelem;
  • hodnocení dostupnosti služeb společnosti Provident Financial ve vztahu k jeho zákazníkům;
  • k přizpůsobení obsahu a/nebo úpravy těchto webových stránek pro jednotlivého uživatele;
  • k oznamování o aktualizaci těchto webových stránek uživatelům;
  • k vytváření statistických údajů o uživatelích internetových stránek společnosti Provident Financial.

Vaše údaje poskytnuté v rámci online žádosti o půjčku chráníme pomocí SSL kódování.

Zpřístupnění dalším osobám

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny dalším zpracovatelům, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, přičemž odpovědnost za zpracování osobních údajů ponese podle zákona i nadále společnost Provident Financial. Těmito subjekty, kterým mohou být osobní údaje smlouvou zpřístupněny, jsou organizace průzkumu trhu. Vaše osobní údaje nezpřístupníme jiným subjektům než těm, u kterých tuto povinnost stanoví platný právní předpis, nebo subjektům, s nimiž bude uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, která ochrání vaše práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů.

Rovněž můžeme vytvářet a zveřejňovat statistické údaje o svých uživatelích a jejich preferencích. Tyto statistiky jsou však anonymní a neuvádějí osobní údaje jednotlivých uživatelů.

Další podmínky zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně zejména shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, uchováváním, zpřístupňováním, vyhledáváním a používáním, předáváním, uchováváním, výměnou, tříděním nebo kombinováním, blokováním a likvidací.

Máte právo přístupu k osobním údajům, tj. právo na informace od zaměstnavatele o zpracování osobních údajů, jakož i právo na opravu osobních údajů a právo požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od společnosti vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Postup podle předchozí věty nijak nevylučuje možnost obrátit se s podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Jiné přístupy

Pokud navštívíte naše stránky, stáhne se do vašeho počítače část kódu zvaná cookie, která nám umožní přizpůsobit váš pohyb po stránkách vašim potřebám, zrychlit ho a zjednodušit. Cookies používá celá řada webových stránek.

Více informací o souborech cookie najdete na stránkách aboutcookies.org. Pokud soubory cookie na svém počítači zakážete, může se stát, že nebudete mít přístup do všech částí našich stránek.

Webové stránky provident.cz používají pro měření návštěvnických statistik aplikaci Google Analytics a další prostředky analyzující, jakým způsobem návštěvníci používají webové stránky provident.cz. Tyto analytické nástroje používají cookies, což jsou soubory, které si návštěvníkův počítač sám uloží a umožní tak sledovat návštěvníkův pohyb po webových stránkách a přizpůsobit ho návštěvníkovým potřebám, zrychlit ho a zjednodušit. Tato data (cookies) jsou zcela anonymní. Cookies nemohou získávat data z pevného disku návštěvníkova počítače, návštěvníkovu emailovou adresu ani jiné osobní informace.

Informace generované soubory cookies ohledně využívání webových stránek včetně IP adresy je přenesena do Google Analytics. Tyto informace pak slouží k vyhodnocování návštěvnosti a dalších statistik týkajících se webových stránek. Provident sám ani skrze třetí osoby nebude nikdy využívat žádné statistické nástroje ke sběru osobních údajů návštěvníků této webové stránky.

Google nebude spojovat návštěvníkovu IP adresu s žádnými jinými sbíranými daty. Provident ani Google nebudou používat IP adresu k přímé identifikaci návštěvníka webových stránek ani počítače, ze kterého na webové stránky vstoupil. Současně nebude spojovat žádná další získaná data s osobními údaji návštěvníka z jiných zdrojů, pokud je návštěvník nepředá o své svobodné vůli sám.

Návštěvník může svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby ho upozornil na stáhnutí souborů cookies nebo aby soubory cookies vůbec nepřijímal. Zakázání příjmu souborů cookies ale může omezit správnou funkcionalitu webových stránek provident.cz.

Webové stránky provident.cz současně používají analytickou aplikaci UsabilityTools, která umožňuje sledovat a zaznamenávat pohyby myši (pohyb, klikání, scrollování) a vyplňování textových informací. UsabilityTools nesbírá žádné osobní údaje, které návštěvník dobrovolně sám nepředá ani nesleduje návštěvníkův pohyb po webových stránkách, které službu UsabilityTools nepoužívají.

Děti

K prohlížení těchto stránek jsou oprávněny pouze osoby starší 18 let. Dětem je na tyto stránky vstup zakázan.

Správce osobních údajů uživatelů

Pokud chcete vědět, jaké údaje uchováváme o vaší osobě, máte zájem o přístup k těmto údajům nebo je chcete v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů doplnit či upravit, kontaktujte prosím správce osobních údajů uživatelů na výše uvedené adrese.