blog

Finanční výsledky skupiny International Personal Finance (IPF) za rok 2020

Provident
04 03 2021 10:00

Největší světový poskytovatel spotřebitelských půjček pro domácnosti se službou obchodních zástupců a fintech operátor, skupina International Personal Finance plc.(mateřská firma společnosti Provident Financial s.r.o.), oznámila finanční výsledky za rok 2020. Skupina IPF působí na 11 trzích světa a obsluhuje 1,7 milionů zákazníků. Z důvodu pandemie COVID-19 společnost vůbec poprvé zaznamenala ztrátu a to v hodnotě 28,8 milionu GBP před zdaněním. Po provozní ztrátě 46,8 milionu GBP v první polovině roku, došlo v druhé polovině roku k výraznému zlepšení o téměř 65 milionů GBP a k dosažení provozního zisku 18 milionu GBP před zdaněním, který je dobrým základem pro rozvoj společnosti v roce 2021.

Finanční výsledky

Skupina reagovala na nenadálou situaci, a pro zabezpečení podnikání v turbulentní, pandemické době, upravila v prvním pololetí počty zaměstnanců a přísně řídila náklady, což přineslo úspory ve výši 58,3 milionu GBP. Zaměření na kvalitu portfolia a péče o likviditu vedly k meziročnímu poklesu objemu prodejů o 41%.

V roce 2021 se skupina zaměří na budování zákaznického portfolia. Pro rok 2022 a další léta bude důraz kladen na zajištění udržitelného růstu prostřednictvím rozvoje digitálního podnikání v Evropě, vývoje hybridních produktů a rozvoje našeho podnikání v Mexiku.

„Během tohoto bouřlivého období jsme podnikání řídili efektivně a prokázali jsme odolnost našeho mezinárodního obchodního modelu. Rychle jsme reagovali na pandemii a přijali strategické rozhodnutí o stanovení tří principů, kterými se bude řídit naše rozhodování: chránit naše lidi, v péči upřednostnit naše věrné zákazníky a chránit naše podnikání. Tento přístup, spolu s plánem na opětovný růst a výjimečným nasazením našich zaměstnanců, nám umožnil pokračovat v poskytování bezpečných služeb našim zákazníkům, zlepšit obchodní výkonnost a navrátit naše podnikání zpět k ziskovosti v druhé polovině roku. Naše podnikání hraje ve společnosti významnou roli a jsme v dobré pozici, abychom i nadále zůstali v čele zodpovědných poskytovatelů půjček zákazníkům, kteří nedosáhnou na bankovní půjčku nebo si bankou obslouženi být nepřejí, a zároveň poskytujeme zázemí dlouhodobého růstu a hodnoty pro všechny zúčastněné strany,“ vysvětluje Gerard Ryan, generální ředitel IPF.

Rok 2020 byl náročný zejména z hlediska vývoje vnějšího prostředí. Náhlý a silný dopad pandemie COVID-19 měl vliv na chod státu, jeho občany i finanční trh. „Za takových okolností bylo prioritou Providentu zajistit maximální bezpečnost zaměstnanců, obchodních zástupců i zákazníků a zároveň zachovat chod společnosti etickým a udržitelným způsobem, abychom mohli i nadále o naše zaměstnance pečovat a půjčky poskytovat, “ říká Viktor Boczán, generální ředitel Provident Financial s.r.o.

Kompletní výsledky

Kompletní finanční výsledky, záznam přenosu a prezentaci najdete zde.