31/08/2017

Kapesné a hodnota peněz pro naše děti

Školní rok začíná a s ním i učení nových věcí. Kdy je dobré začít učit děti hospodařit s penězi, kdy je naučit znát hodnotu peněz a jak motivovat kapesným?

Kapesné dostávají dvě třetiny českých dětí a právě nástup do první třídy je pro většinu rodičů tím správným časem, kdy svá dítka naučit hospodařit s penězi a šetřit si na vytoužené věci. Patříte do této skupiny i vy, nebo věříte, že povinnostmi dospělých bychom měli děti zatěžovat až ve vyšším věku?

 

Co se v mládí naučíš…

Znát hodnotu peněz od nízkého věku je v současné době stále vhodnější. I menším dětem tak rodiče mohou snadno vysvětlit, že ne vše jim koupí, a naučí je tak více si vážit nejen hraček.

Pokud si dítě na svou hračku nejdříve našetří, pocítí více její váhu a hodnotu. Zároveň z ní bude mít i větší radost, protože získá pocit, že si ji zasloužilo a samo si na ni našetřilo.

Vážit si majetku a znát hodnotu peněz je potřeba pro celkový vývoj dítěte. Děti, které dostanou vše, na co si ukáží, si většinou nejen neváží hraček, ale v budoucnu mívají potíže s šetřením a následným hospodařením s vlastními financemi.

 

Kdy dávat kapesné?

Z nejrůznějších výzkumů vyplývá, že více než dvě třetiny rodičů v České republice učí své děti zacházet s penězi formou kapesného.

Shodují se, že nejvhodnější čas, kdy učit děti hospodařit s penězi, je při nástupu do první třídy základní školy.

Kapesné rodiče většinou dávají týdenní. Děti tak mají lepší přehled o útratě a snadněji se jim jejich majetek počítá.

70 % rodičů kapesným odměňuje práci. Čím více domácích a školních prací a aktivit dítě vykoná, tím větší odměnu dostane. Srovnání s pracovní morálkou v dospělosti pomáhá naučit děti, že i rodiče si své peníze musí vydělat.

 

Kapesné do prasátka

Výzkumy dále ukazují, že téměř 80 % dětí si ze svého kapesného dokáží ušetřit poměrně vysokou část.

Téměř všichni rodiče, kteří svým dětem dávají kapesné, je k šetření motivují a považují to za podstatný důvod, proč kapesné dávat.

Rostoucí „bohatství“ v kasičkách děti pozitivně motivuje šetřit ještě více. Do budoucna je tak vysoce pravděpodobné, že budou podobně s penězi hospodařit i v dospělosti.

Téměř všichni rodiče se zajímají, za co jejich děti utrácí svěřené kapesné.

 

Jaký je váš názor? Učíte děti hospodařit s penězi kapesným, nebo jim necháváte starosti dospělých na pozdější věk?

Přečtěte si také kolik stojí škola pro prvňáčky nebo zavzpomínejte na školu zopakováním si historických platidel na českém území.

Autor článku Jan Molina