blogimg

Milostivé léto pro zákazníky Providentu v říjnu 2022

Provident
29 09 2022 09:00

Pro zákazníky se závazky vůči Provident Financial, u kterých bylo zahájeno a dosud probíhá vymáhání oddělením Centrálního vymáhání pohledávek Providentu, nabízí společnost možnost upuštění od dlužných sankčních úroků, sankčních poplatků a smluvních pokut, a to až do výše jedné poloviny z celkové dlužné částky.

Milostivé léto u Providentu

Zákazník se zájmem o využití této nabídky musí v termínu od 1. 10. do 31. 10. 2022 požádat o vyčíslení dluhu a v téže lhůtě takto vyčíslený dluh vůči Providentu uhradit. Pro bližší informace, zda Váš dluh uvedené podmínky splňuje, jakož i k vyčíslení dluhu, nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 515 805 410. Provident posoudí všechny včas podané žádosti, na vyhovění žádosti však nevzniká právní nárok.