26/02/2018

Provident získal licenci od ČNB!

Licencování poskytovatelů úvěrů, které u nás vstoupilo v platnost s účinností nového zákona o úvěru v prosinci 2016, garantuje, že na českém trhu budou působit pouze ty společnosti, které splnily velmi přísná a náročná kritéria. Provident se řadí mezi první společnosti, které licenci získaly!

Poskytovatelé půjček, které od ČNB licenci nezískali, nesmí poskytovat další úvěry. „Na přípravě žádosti k udělení licence od ČNB pracoval projektový tým složený z lidí napříč všemi útvary naší společnosti. Naši žádost, která má více než tisíc stran, jsme připravovali zhruba půl roku,“ říká mluvčí společnosti Provident Financial Ondřej Holoubek.

 Splnili jsme přísná kritéria

Mezi kritéria k získání licence patří například důvěryhodnost, transparentní financování, odborná způsobilost nebo minimální počáteční kapitál společnosti. Dále je nutné splnit některé požadavky na výkon činnosti, jako je například nastavení pravidel jednání se spotřebiteli v prodlení.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru zpřísňuje také podmínky pro poskytování úvěrů. Nařizuje povinnost posoudit schopnost spotřebitele splácet úvěr, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů. Zákon zvyšuje odpovědnost poskytovatelů úvěrů a posiluje postavení spotřebitelů na finančním trhu.

Licencování vítáme a považujeme ho za krok správným směrem. Díky přísným kritériím je již nyní poznat výrazné pročištění tuzemského finančního trhu od nepoctivých firem, které svým jednáním často vrhají klienty do dluhových pastí,“ uvádí Petr Šaštinský, generální ředitel společnosti Provident Financial, s tím, že takové jednání paradoxně vrhalo špatné světlo i na seriózní finanční instituce. „Některá kritéria licencování se přibližují bankovním standardům, a proto věříme, že budou nyní spotřebitelé mnohem lépe chráněni před nechtěným předlužením,“ dodává P. Šaštinský.

Autor článku Jan Molina