Používáme cookies, abychom Vám zajistili veškeré pohodlí na našich stránkách. V případě, že budete dále pokračovat bez provedení změn ve Vašem nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s přijímáním cookies na těchto stránkách. Pokud chcete své nastavení změnit, můžete tak učinit kdykoli tady. Přečtěte si víc

Dědictví nemusí být vždycky jenom důvodem k radosti

Když Svatava Křížková zjistila, že jí otec, s nímž se mnoho let neviděla, odkázal v závěti rodinný domek, napadlo ji, že se v něm na smrtelné posteli hnulo svědomí a chce jí všechna ta léta nezájmu vynahradit. Brzy ale zjistila, že kromě domku zůstaly po otci i statisícové dluhy.

„V domě jsem prožila krásné dětství. Všechno bylo v pořádku, dokud žila moje maminka. Když ale náhle zemřela, s tátou se nedalo vydržet. Rozhádali jsme se, takže jsem ustoupila a z domu se odstěhovala,“ vzpomíná paní Svatava.

„Léta jsme pak spolu nebyli vůbec v kontaktu, takže jsem ani netušila, jak se mu daří. A z jeho strany žádná snaha taky nebyla.“

Svatavu nečekané dědictví překvapilo. Proto hned začala o dědictví pochybovat a neměla z něho úplně dobrý pocit. „Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. Na druhé straně jsem se chlácholila slovy, že si táta uvědomil, že má malou vnučku a chce nám zanechat nějaký majetek,“ přemítá mladá žena.

 

Správná předtucha

Její neblahé tušení pak záhy potvrdil notář, který poslední vůli otce vykonával. Ten ji sdělil, že kromě domku zůstaly po otci i dluhy.

Navíc se od něj dozvěděla, že by na domek měla dědické právo ze zákona, nejen ze závěti, protože byla jedinou žijící příbuznou, a tedy i jedinou právoplatnou dědičkou.

Protože se Svatava s otcem několik let neviděla, netušila ani, v jakém stavu dům zanechal. „Předpokládala jsem, že za ta léta dům asi trochu zchátral, protože když jsem se od otce stěhovala, nejevil zájem vůbec o nic. Když jsem ale přijela na místo, kde jsem prožila celé dětství, měla jsem slzy v očích. Dům byl v katastrofálním stavu. Zrekonstruovat celý objekt by znamenalo velikou investici, protože by se na něm muselo opravit téměř všechno,“ vypráví dojatě Svatava.

 

TIP: V dědickém řízení je dobré vznést výhradu k soupisu pozůstalosti. V opačném případě dědic odpovídá za veškeré dluhy zůstavitele bez omezení.

 

Dědictví jako danajský dar

Vůbec teď netuší, jak by se měla zachovat a co s takovým dědictvím dělat. Na jedné straně ji k domu vázaly krásné vzpomínky na šťastné dětství, takže ji napadlo, že by stejně tak krásné dětství v domě mohla prožít i její malá dcerka. Na straně druhé ale váhala, protože dům vyžadoval velkou investici, a ona žádné větší úspory neměla a rozhodně se nechtěla zadlužovat.

 

Co tedy dělat v případě, že získáte nečekané dědictví? Přečtěte si dvě možné varianty, ze kterých je dobré se poučit.

Špatná varianta:

  • Přestože mladá žena zpočátku váhala, jak by měla s dědictvím naložit, za právníkem se jí nechtělo. Při vzpomínce na šťastné dětství se proto rozhodla, že dědictví přijme a časem se rozhodne, jak s domem dále naloží.
  • Neuvědomila si přitom, že podpisem dědického vypořádání zdědila nejen otcův majetek, ale i jeho dluhy, které bude muset uhradit. Když jí přišly první upomínky kvůli nesplácení otcova dluhu, nevěnovala jim pozornost v přesvědčení, že se jí to netýká, že ji společnost o tomto dluhu jen informuje. Takže ani další upomínky od banky nečetla.
  • Zatímco Svatava začala s rekonstrukcí domu, věřitelé na ni podali žalobu k soudu a ten rozhodl o jeho prodeji kvůli úhradě dluhu. Dům byl nakonec kvůli špatnému stavu a nutným opravám prodán pouze za minimální odhadní cenu, která ani nepokryla dlužné částky, navíc prodělala své úspory, které už investovala do oprav.
  • Po ukončení dědického řízení se bohužel dále objevovaly další a další dluhy, které paní Svatava nezvládala platit. Nakonec tak přišla nejen o zděděný dům, ale také o svůj byt, který ji byl prodán v exekuci kvůli dluhům, které neudělala. Musela požádat o oddlužení a místo šťastného dětství v domku se zahradou žije s dcerou v sociálním bytě z životního minima.

 

Správná varianta:

  • Svatava zjistila, že na ni jako dědičku po otci přejde nejen jeho majetek, ale i dluhy. Musí si proto dát dobrý pozor, protože dle nového občanského zákoníku přecházejí na dědice dluhy v plné výši, která není limitována hodnotou zděděného majetku. Ze zákona totiž není možné ponechat si jen majetek a dluhy odmítnout.
  • Dluhům v plné výši se ale může vyhnout, a to prostřednictvím tzv. výhrady soupisu pozůstalosti. Do ní musí zahrnout veškerý majetek, který náleží do pozůstalosti, a nic nesmí zatajit. V takovém případě dědic hradí dluhy jen do výše hodnoty nabytého dědictví.
  • Také má možnost dědictví v případě předlužení odmítnout úplně. Odmítnutí dědictví stejně jako výhradu soupisu musí učinit nejpozději do jednoho měsíce od vyrozumění soudu o této možnosti. Aby Svatava o dědictví úplně nepřišla, na radu odborníka uplatnila výhradu soupisu, čímž se ochránila před případnými dluhy přesahujícími hodnotu pozůstalosti.

 

Přečtěte si také naše články, které vám poradí, jak reklamovat zkaženou dovolenou nebo jak se naučit efektivně šetřit peníze.

Autor článku Jan Molina