27/03/2020

Informace pro zákazníky:

Vážení zákazníci,

jmenuji se Viktor Boczán a jsem ředitelem společnosti Provident v České republice. Rád bych se s vámi podělil o informace, jak jako společnost reagujeme na situaci spojenou s pandemií koronaviru a jaká jsme přijali opatření, která vám pomohou náročnou situaci zvládnout. Zároveň bych vás chtěl ubezpečit, že děláme maximum pro to, abyste se na nás mohli kdykoliv s důvěrou obracet i nadále.


Vaše zdraví je na prvním místě: naši zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pomůckami, a pokud se chcete osobní návštěvy v době karantény raději vynechat, můžete si převést splátky do bezhotovostního platebního režimu.


Z důvodu ochrany vašeho zdraví i zdraví našich zaměstnanců a obchodních zástupců, jsme dočasně uzavřeli všechny pobočky Providentu. Naše zaměstnance i obchodní zástupce jsme vybavili ochrannými pomůckami a pro minimalizaci rizika spojeného s případnou nákazou koronavirem jsme stanovili jasná pravidla.


  1. Obchodní zástupce vždy zákazníkovi předem zavolá a setkají se pouze v případě, že zákazník o osobní návštěvu požádá.

  2. Po dobu trvání návštěvy obchodní zástupce dodržuje co největší osobní vzdálenost, před i po návštěvě si myje a dezinfikuje ruce, využívá ochranné pomůcky a schůzku zkrátí na nezbytné minimum.


Možná v současné době chcete osobní kontakty úplně omezit. Rozumíme tomu a máme řešení. Zavolejte svému obchodnímu zástupci nebo na bezplatnou linku 800 660 666 a požádejte o převod splácení vaší půjčky přímo na bankovní účet Providentu. Od té chvíle bude kontakt s vámi probíhat pouze telefonicky.

Pokud nastane situace, že váš obchodní zástupce vás nebude moci navštěvovat, bude splácení vaší půjčky také převedeno na platbu přes účet a budete o takové skutečnosti včas informováni.

Dnešní situace vnáší nejistotu i do ekonomické a pracovní sféry. Proto jsme připravili řešení, která vám pomůžou nejistotu výrazně snížit.


V případě, že se rozhodnete nabídku půjčky Provident využít, máme pro vás POJIŠTĚNÍ KOMPLEX ZDARMA a jakékoliv plnění z pojištění navyšujeme na dvojnásobek

Nabídka je platná od 25. března až do 21. dubna 2020 pro všechny nové půjčky. Dvojnásobné pojistné plnění se vztahuje na období 6 měsíců od podpisu smlouvy.

Příkladem dvojnásobného plnění je kompenzace za pobyt v nemocnici, kdy namísto 250 Kč/den vám bude vyplaceno 500 Kč/den. Pokud dojde v následku úrazu ke zlomenině, nejvyšší možná vyplacená částka se zvyšuje ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Od 15. dne pracovní neschopnosti, způsobené následkem nemoci nebo úrazu, nastupuje plnění ve výši 500 Kč/den (oproti stávající nabídce 250 Kč/den).

Pojištění KOMPLEX vás ochrání v těchto případech:


V případě potřeby využijte Splátkové prázdniny

Splátkové prázdniny jsou nedílnou součástí balíčku Plus půjčky Provident a za současného stavu jsme možnost jejich využití rozšířili tak, abychom vám co nejvíce vyšli vstříc. Pro aktivaci Splátkových prázdnin kontaktujte naše zákaznické centrum na bezplatné lince 800 660 666. O pomoc s telefonickým nastavením můžete požádat i svého obchodního zástupce. Rád bych vás ubezpečil, že se skutečně jedná o prázdniny. Takto nastavené přerušení ve splácení se do úvěrových registrů nezaznamenává.


Vážení zákazníci, v případě jakékoli nejasnosti nebo nové skutečnosti, která se týká nákazy koronavirem, prosím kontaktujte bez odkladu svého obchodního zástupce nebo volejte na bezplatnou linku 800 660 666. Společně najdeme nejvhodnější řešení a domluvíme se na dalším postupu.

Situaci pro vás i nadále monitorujeme a o nových skutečnostech se dozvíte od svého obchodního zástupce, na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Děkujeme, že jste s námi,

Viktor Boczán