blogimg

Vdovský důchod: Nemáte na něj nárok?

Provident
13 06 2024 08:00

Po smrti manžela nebo manželky máte jako pozůstalá osoba nárok na vdovský / vdovecký důchod. Musíte o něj ale sami požádat. Víme, jak na to, abyste nárok na vdovských důchod bez problému získali.

Kdo má nárok na vdovský důchod: základní podmínky

Automatický nárok na vdovský důchod vzniká pouze v případě, že váš manžel (manželka) zemřel kvůli pracovnímu úrazu.

Ve všech dalších případech musíte splnit alespoň jednu podmínku:

  • Ke dni smrti pobíral zemřelý manžel (manželka) starobní nebo invalidní důchod. (Nárok na vdovský důchod máte i v případě, že manžel ještě v důchodě nebyl, ale ke dni smrti už splňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod = 35 let.)
  • Nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní / invalidní důchod.

Vdovský důchod je také jenom pro ty, kteří v den smrti byli manželé. Registrovaným partnerům nárok na vdovský důchod také nenáleží. Pokud jste se rozvedli, nárok na vdovský důchod vám bohužel nenáleží. Zajímavé však je, že společné bydliště manželů v tomto případě nehraje žádnou roli. Stát také nehledí ani na to, jak dlouho jste byli svoji.

TIP: Získejte zajímavé slevy díky Senior Pas.

Jak dlouho můžete vdovský důchod pobírat?

Vdovský důchod můžete dostávat maximálně jeden rok. Existují však výjimky, které mohou vdovský důchod pobírat delší dobu. Jde o situace:

  • Když se jako vdova (vdovec) staráte o nezaopatřené dítě (dítě mladší 26 let, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod).
  • Když pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost), nebo ve stupni IV (úplná závislost).
  • Pokud pečujete o své rodiče nebo rodiče zemřelého, se kterými žijete v jedné domácnosti a jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), případně ve stupni III (těžká závislost) nebo IV (úplná závislost).
  • Pokud jste vy sama (sám) invalidní ve třetím stupni.
  • Pokud dosahujete alespoň věku o 4 roky nižšího než představuje důchodový věk pro muže (platí i pro ženy) stejného data narození. Pro více informací klikněte na stránky ČSSZ.

Co to znamená v praxi? Pokud pečujete o dítě nebo rodiče, případně pobíráte invalidní důchod třetího stupně (nebo pobíráte starobní důchod) máte nárok na pobírání vdovského důchodu déle než jeden rok. Vdovský důchod vám pak náleží tak dlouho, po jakou dobu vaše situace trvá – když se vaše dítě osamostatní, nárok na vdovský důchod ztrácíte.

Možná vás potěší, že u vdovského důchodu můžete zároveň i pracovat.

Jak se vypočítá vdovský důchod?

Přesnou výši vdovského důchodu vám vypočítá až ČSSZ během schvalovacího procesu. Každý dostane jinou částku. Tento důchod tvoří 2 části: základní a procentní výměra. Základní výměra je jednotná pro všechny a vychází ze zákona o důchodovém pojištění. V roce 2024 činí 4 400 Kč.

Procentní výměra pak představuje polovinu procentní výměry starobního důchodu (nebo invalidního důchodu), který pobíral zesnulý manžel (manželka).

Nepobíral zemřelý ke dni smrti důchod? Pak musí ČSSZ zjistit, zda měl zesnulý nárok na důchod – poté vypočte pozůstalostní důchod z hypotetického starobního důchodu.

TIP: Orientační výši vdovského důchodu si můžete spočítat i prostřednictvím kalkulačky vdovského důchodu.

Co když už pobíráte důchod, máte nárok i na vdovský?

Pokud už vy sami pobíráte starobní nebo invalidní důchod a máte nárok na vdovský důchod, nemůžete pobírat celé 2 důchody (tuto situaci odborníci nazývají jako souběh důchodů). V takovém případě dostanete v celé hodnotě ten vyšší důchod a z druhého nižšího důchodu dostanete jen polovinu procentní výměry.

Jak požádat o vdovský důchod krok za krokem

Jak už jsme psali výše, nárok na vdovský důchod vám nevzniká automaticky. Musíte si o něj nejprve zažádat prostřednictvím žádosti o vdovský důchod. Formulář pak podáte na příslušné pobočce ČSSZ.

Kromě žádosti mějte s sebou:

Staráte se o nezaopatřené děti? Pak musíte mít s sebou dokumentů více, mrkněte na detailní informace přímo na stránkách ČSSZ. Myslete také na to, že úřad má na vyřízení žádosti ze zákona 90 dní.

TIP: Vdovecký důchod si můžete zařídit i elektronickou formou, ale potřebujete k tomu elektronickou identitu. U osobní žádosti máte především výhodu v tom, že se na cokoli ohledně vdovského důchodu můžete pracovnice úřadu rovnou zeptat.