blogimg

Podpora v nezaměstnanosti 2024: Vše, co potřebujete vědět

Provident
19 01 2024 01:00

Co dělat při ztrátě zaměstnání, jsme psali v jiném článku. Dnes se podíváme detailněji na změny u nároku na podporu v nezaměstnanosti, které platí od roku 2024.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti: Počítá se vám doba účasti na důchodovém pojištění

Základní podmínky, které musíte splňovat, abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti:

 • Jste občan ČR
 • Máte bydliště na území ČR
 • Jste zapsán na Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání.
 • Během posledních 2 let (před registrací do evidence úřadu práce) jste odváděli státu po dobu minimálně 12 měsíců důchodové pojištění. Pokud jste byli zaměstnáni, tak vám částku za důchodové pojištění strhával zaměstnavatel ze mzdy. Jako živnostník (OSVČ) jste pak museli odvádět pojistné.
 • Nesmíte pobírat starobní důchod.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti si vyřídíte na krajské pobočce Úřadu práce ČR. Žádost o podporu v nezaměstnanosti a žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání (najdete zde i další doklady, které musíte k žádostem doložit) vyplníte a podáte osobně na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR podle vašeho bydliště. (Pokud máte datovou schránku nebo disponujete elektronickým podpisem, žádosti můžete podat i elektronicky.)

TIP: Jste maminka malého dítěte do 4 let věku a nesplňujete výše uvedenou podmínku v odpracování alespoň 12 měsíců? Nezoufejte. Tuto podmínku splníte i započtením náhradní doby – což je ve vašem případě právě péče o dítě ve věku do 4 let.

Jak dlouho úřad vyplácí podporu v nezaměstnanosti:

Úřad podle zákona odměřuje dobu podpory v nezaměstnanosti následovně (toto období nese název podpůrčí doba):

 • 5 měsíců u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku,
 • 8 měsíců u uchazeče o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku,
 • 11 měsíců u uchazeče o zaměstnání nad 55 let věku.

(Úřad vždy hledí na věk žadatele ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti – pokud slavíte v den žádosti 50 let, získáte nárok na podporu až na 8 měsíců.)

Vše o podpoře v nezaměstnanosti

Změny v maximální výši podpory v nezaměstnanosti pro rok 2024

Největší změnu v roce 2024 prošla právě maximální výše podpory – nově můžete čerpat až 24 608 Kč.

Nicméně, myslete na to, že výše podpory v nezaměstnanosti, na kterou máte nárok, vypočítá úřad podle vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání. Celou částku ale bohužel nedostanete, dostanete jen její část:

 • První dva měsíce dostanete podporu ve výši 65 % průměrného čistého výdělku.
 • Další 2 měsíce dostanete podporu ve výší 50 % průměrného čistého výdělku.
 • Po zbytek podpůrčí doby vám klesne podpora na výši 45 % průměrného čistého výdělku.

Jen pozor, výše uvedené neplatí, pokud jste pracovní poměr ukončili vy sami bez vážného důvodu, případně jste zaměstnání ukončili dohodou (výjimku tvoří ukončení dohodou z organizačních nebo zdravotních důvodů) – v takovém případě máte nárok na podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Na podporu také nemáte nárok, pokud jste dostali výpověď za hrubé porušení povinností pracovních povinností (Například za hrubé vulgární chování ke kolegům nebo zákazníkům).

TIP: Skončila vám podpora v nezaměstnanosti? V článku poradíme, co dál.

Dostali jste odstupné? Podporu v nezaměstnanosti nově pobíráte už od prvního měsíce

V případě, že od svého zaměstnavatele dostanete odstupné, nově od ledna 2024 můžete čerpat podporu v nezaměstnanosti už od prvního měsíce – nejste znevýhodněni za to, že jste dostali od zaměstnavatele finanční kompenzaci za ztrátu zaměstnání.

Pozor na nejdůležitější změnu u opakované podpory

Asi nejzásadnější změnou v roce 2024 je prodloužení období, po které můžete opět čerpat podporu v nezaměstnanosti. Toto opatření zavedl stát kvůli častému zneužívání systému:

 • V případě, že jste podpůrčí dobu vyčerpali celou, dostanete celou podporu v nezaměstnanosti až po odpracování minimálně 9 měsíců. A stále pro vás platí podmínka důchodového pojištění, kterou jsme zmiňovali na začátku článku.
 • Pokud jste podpůrčí dobu nedočerpali, dostanete podporu v nezaměstnanosti až po odpracování 6 měsíců. Za předpokladu, že opět splníte podmínku důchodového pojištění.
 • V případě, že jste podpůrčí dobu nedočerpali a pracujete méně než 6 měsíců, máte nárok jen na dočerpání zbytku podpory, kterou jste napoprvé nedočerpali.