08/02/2019

Zapomenuté dluhy nikdy nespí.
Ověřte si, že vám nehrozí

Jste si jistí, že do nového roku vstupujete bez dluhů? Je totiž možné, že o nich ani nevíte. Může se jednat o zapomenutou fakturu za telefon, pokutu z knihovny nebo nezaplacený odvoz odpadu. Ověřte si, že máte všechny své dluhy pod palcem, je to snadné!


Stát se dlužníkem není těžké


Že vám někde každým dnem naskakuje vyšší dlužná částka, mnohdy ani nemusíte vědět. Jak je to možné? Tohle jsou nejčastější příčiny zapomenutých dluhů:

  • ručení za kamarádovu půjčku,
  • výpověď smlouvy v pojišťovně, které jste nezaplatili dlužné pojistné,
  • zadlužené dítě, které s vámi sice již nebydlí, ale má u vás nahlášené trvalé bydliště,
  • zapomenutá pokuta (za MHD, v knihovně, za odpad, …),
  • ukradené doklady, na které si půjčil někdo jiný.

Jak zjistím, že dlužím?


V České republice bohužel neexistuje jeden registr, do kterého byste mohli nakouknout a najednou zjistit všechny dlužné částky. Musíte proto trochu zapátrat, ale když víte jak na to, zabere vám to pouze pár minut.

Registr dlužníků SOLUS: Asi neznámějším registrem je registr dlužníků SOLUS. Najdete v něm například všechny operátory, velké české banky, stavební spořitelny, distributory energií nebo třeba nebankovní finanční instituce. Pozor, výpis z registru SOLUS není zdarma. Ceny však nejsou příliš vysoké, a tak pokud máte podezření, že někde opravdu dlužíte, vyplatí se za výpis zaplatit.

Bankovní registr klientských informací: Ten využívají banky samotné k ověřování svých klientů. Najdete zde výpis z registrů, což je komplexní přehled o vašich závazcích. Elektronický výpis stojí 100 Kč, papírová verze vyjde na 200 Kč. Můžete si zde také zažádat o výpis z exekucí, za který zaplatíte 40 Kč. Všechny informace o získání výpisu najdete přímo na stránkách bankovního registru.

Nebankovní registr klientských informací: Ten je obdobou Bankovního registru klientských informací, ale zjišťují z něj informace například leasingové a úvěrové společnosti.


Zapomenutá pokuta nebo nezaplacený svoz odpadu? Tady je rychlejší zavolat


Jsou instituce, od kterých získáte potřebné informace snadno a rychle po telefonu. Jaké to jsou? Například zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení, telefonní operátor, obecní/městský úřad (tady zjistíte, zda jste správně zaplatili poplatky za psa a svoz odpadu) nebo dopravní podnik. Zabere to pouze pár minut a hned se vám bude usínat klidněji.

Jak skrytým dluhům předcházet?


  • Piště si seznam věcí, které je potřeba zaplatit, a odškrtávejte si je.
  • Každou změnu údajů ihned nahlaste: změnu bydliště, ztrátu občanského průkazu nebo kreditní karty.
  • Nezapomínejte na drobné půjčky od kamarádů.
  • Pokud máte nové telefonní číslo nebo email, nezapomeňte to nahlásit tam, kde je třeba.

Promlčení dluhu


Problematika promlčení je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně v ustanovení § 609 a násl.

Promlčecí lhůta vs. promlčecí doba
Promlčecí lhůta je časový úsek stanovený k uplatnění práva u druhé osoby. Promlčecí dobou se rozumí časový úsek, jehož uplynutím zaniká dluh. Délka promlčecí lhůty je stanovena na 3 roky a běží ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu, než stanoví zákon. Nejméně je to 1 rok a nejdéle 15 let.