blogimg

Příspěvek na podnikání aneb z nezaměstnaného podnikatelem

Provident
20 02 2024 09:00

Málokdo o něm ví, ale funguje už bezmála 20 let. Řeč je o tzv. příspěvku na podnikání od Úřadu práce ČR (setkáte se ale také s názvem příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa). Jak se stanete z nezaměstnaného s pomocí příspěvku od státu podnikatelem? Čtěte pozorně.

Na rozjezd podnikání můžete dostat příspěvek v hodnotě až 255 000 Kč

Více jak čtvrt milionu na rozjezd podnikání nezní úplně špatně. Než ale začnete přemýšlet, co všechno díky částce pořídíte, pojďme si společně projít pravidla a podmínky, které se příspěvku na podnikání týkají.

Příspěvek na podnikání:

 • Slouží jen pro uchazeče o zaměstnání, kteří se za prostřednictvím podnikání chtějí vrátit zpátky na pracovní trh – aktuálně jste nahlášeni na úřadu práce.
 • Je nenárokový – nemusí jej dostat úplně každý uchazeč.
 • O jeho přidělení rozhoduje speciální komise – objektivně a nezávisle vyhodnotí, zda si jej zasloužíte.
 • O výši příspěvku rozhoduje také komise – můžete sice žádat o 150 000 Kč, ale nakonec dostanete jen 100 000 Kč.
 • Maximální výše příspěvku odpovídá 6násobku průměrné mzdy – aktuálně tedy 255 948 Kč (platí pro 3. čtvrtletí roku 2023).
 • Využijete pouze na náklady spojené se zřízením pracovního místa – koupíte za něj stroje, vybavení, nářadí nebo jiné vybavení provozovny.


Žadatel o příspěvek na podnikání musí:

 • Žádat o příspěvek v rámci oboru, ve kterém nikdy v minulosti nepodnikal.
 • Být zdravotně způsobilý pro výkon daného podnikání.
 • Předložit také doklad o zřízení bankovního účtu.
 • Řádně platit zdravotní a sociální pojištění i daně. (Pokud nějaké nedoplatky máte, můžete doložit splátkový kalendář a potvrdit tak, že splátky opravdu platíte.)
 • Počítat s tím, že pokud dostane příspěvek, musí si pracovní místo udržet alespoň 365 dní – pokud v průběhu roku přestanete podnikat, musíte dotaci vrátit.

TIP: A nebo využijte také možnosti bezplatného rekvalifikačního kurzu přes úřad práce.

To nejdůležitější u žádosti o příspěvek na podnikání: Vypracujte dobrý podnikatelský záměr

Splňujete podmínky? Pak na vás čeká ještě vypracování samotné žádosti o příspěvek na podnikání. Tištěnou verzi dostanete na pobočce příslušného ÚP, nebo si ji stáhnete online z webu. Veškeré vyplněné a podepsané dokumenty pak pošlete datovou schránkou nebo zanesete osobně na úřad.

Rozhodně se ale nejprve spojte s referentem úřadu práce, který vás má na starosti. Předá vám veškeré informace, zkušenosti a poradí, na co všechno se zaměřit a jak co nejlépe celou žádost udělat. Konkrétní podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku se totiž liší region od regionu v závislosti na situaci na trhu práce.

Největší pozornost věnujte příloze podnikatelský záměr. Úřad v něm chce vědět třeba:

 • Jaká je vaše motivace k založení vlastní firmy – co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli stát podnikatelem.
 • Co bude předmětem vašeho podnikání, kde máte v plánu podnikat – detailně popište vaše podnikání.
 • Kdo jsou vaši budoucí zákazníci. Důkladně je vykreslete – jsou to ženy, muži nebo třeba starší lidé? Jak bydlí? Jak žijí?
 • Zhodnocení vaší konkurence v okolí – není třeba v okolí jiný živnostník, který podniká ve stejném oboru a mohli byste si navzájem přetahovat zákazníky?
 • Zda (ne)počítáte i s reklamou – popřemýšlejte, jak se dostanete k lidem, kteří budou mít zájem o vaše služby nebo produkt.
 • A v neposlední řadě byste měli být také schopni popsat, v čem je váš podnikatelský záměr tak unikátní – co vás odlišuje od ostatních podnikatelů, proč si zákazník vybere zrovna vás a ne nikoho jiného.

Opravdu se nad svým budoucím podnikáním pořádně zamyslete. Klidně si sepište slabé a silné stránky. Popřemýšlejte nad příležitostmi, ale i hrozbami, které mohou vaše podnikání ovlivnit – mrkněte na tzv. SWOT analýzu (třeba v jednoduchém grafickém programu Canva najdete předpřipravené formuláře, které si jen vyplníte podle sebe).

Zkuste si také propočítat budoucí výdaje, ale i příjmy. Více o tom, jak si sestavit podnikatelský plán, najdete třeba na stránce Fakturoid. A pokud se chcete do tématu podnikatelského plánu ponořit ještě hlouběji, mrkněte na bakalářskou práci na téma podnikatelský plán kadeřnictví.

Čím více půjdete do hloubky, tím větší šanci budete mít, že vám odborná komise příspěvek na podnikání odklepne.

Žena podnikatelka

TIP: Podnikatelský záměr vám připraví i firma. Počítejte ale s tím, že za to samozřejmě bude chtít zaplatit.

Schválený příspěvek na podnikání: Co dál?

Jakmile vám komise schválí příspěvek, počítejte s tím, že musíte nejprve podepsat Dohodu o poskytnutí příspěvku. Všechny účtenky a faktury nevyhazujte, musíte je předložit úřadu. Nezapomeňte, že pokud porušíte podepsanou dohodu, může po vás ÚP požadovat vrácení příspěvku.

Příspěvek na podnikání vám podá pomocnou ruku na rozjezd

Možná se vám zdá, že je žádost o příspěvek na podnikání složitá věc, kterou nemáte šanci připravit. Mějte na paměti heslo: Kdo nic nezkusil, nic nezkazí. Ale ani nic nezíská. Už jen to, že si sednete a popíšete přesné kroky, které povedou k vlastnímu podnikání, vám dají jasnější obrázek. A kdo ví, třeba vám příspěvek na podnikání otevře dveře k lepším zítřkům.

TIP: Mrkněte také na článek o podpoře v nezaměstnanosti v roce 2024.