blogimg

Rekvalifikační kurz vás znovu nastartuje

Provident
06 02 2024 01:00

Možná už jste uvažovali o tom, že změníte obor. Šance, že vás někdo zaměstná bez náležitého vzdělání a zkušeností, je malá. Pomůže speciální rekvalifikační kurz, který za určitých podmínek proplatí Úřad práce ČR. Objasníme, co je rekvalifikační kurz + jaké podmínky musíte splnit, abyste za nic neplatili.

Co je to rekvalifikační kurz?

Nejprve se podíváme na samotné slovo rekvalifikace = vzdělávací proces, ve kterém získají účastníci nové znalosti pro výkon profese, na kterou je rekvalifikační kurz zaměřený.

Rekvalifikační kurz trvá obvykle 3-6 měsíců a končí závěrečnou zkouškou – dostanete osvědčení o rekvalifikaci. Rekvalifikační kurz musí mít platnou akreditaci MŠMT ČR (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) – jinak nebude vaše osvědčení platné.

Rekvalifikaci:

 • si můžete zařídit sami,
 • zařídí ji i váš zaměstnavatel,
 • ale může ji vám zařídit i úřad práce.

Nezisková organizace Genixa nabízí bezplatnou pomoc těm, kteří mají už delší dobu problém si najít práci. Zkušení personalisté vás v rámci bezplatné konzultace připraví na pohovor nebo poradí, kde všude můžete hledat práci.

Rekvalifikace přes úřad práce: Jak na to, aby vám úřad rekvalifikaci zaplatil

V článku se zaměříme na rekvalifikaci v případě, že jste evidovaní na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání (ztratili jste zaměstnání a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti). Platí, že si v průběhu 3 let můžete vybrat kurz nebo kurzy v maximální hodnotě 50 000 Kč. Také musíte splnit níže psané podmínky, abyste měli šanci na proplacení kurzu:

 • Musíte mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz (některé kurzy požadují určitý stupeň vzdělání, specifické znalosti a dovednosti – třeba práci na počítači).
 • Musí to být potřebná rekvalifikace – vaše momentální zkušenosti vám nestačí k tomu, abyste si našli vhodné zaměstnání.
 • Musí to být účelná rekvalifikace – po absolvování máte opravdu reálnou šanci si najít práci v daném oboru.
 • Musíte být zdravotně způsobilí pro absolvování kurzu a pro výkon dané profese.

Pokud chcete využít možností proplacení rekvalifikace, můžete si vybrat mezi:

 • Zabezpečenou rekvalifikací: Zajišťuje ji příslušná pobočka úřadu práce. Pracovnice společně s vámi vybere vhodný rekvalifikační kurz i zajišťovatele rekvalifikačního kurzu.
 • Zvolenou rekvalifikací: Jako žadatelé si sami vybíráte zaměření kurzu a sami si také zvolíte zařízení, u kterého chcete kurz udělat.

Všechny kurzy najdete přehledně na stránce úřadu práce Jsem v kurzu.

Rekvalifikace 

Rekvalifikační kurz: Nejprve si vše předem dohodněte s příslušným úřadem práce

Nikam se nehrňte. Nejprve se předem dohodněte na pobočce úřadu práce. Ověřte si s vaším poradcem, který se o vás stará, že vám úřad rekvalifikaci proplatí. Úřad práce vás musí na rekvalifikaci doporučit, společně musíte vyhotovit a podepsat písemnou dohodu o rekvalifikaci. Až poté můžete začít studovat (a požádat o zaplacení rekvalifikačního kurzu).

Myslete také na to, že podepsáním dohody souhlasíte s tím, že pokud bez vážných důvodů kurz nedokončíte nebo odmítnete nastoupit do vhodného zaměstnání, musíte zaplatit celou částku za rekvalifikační kurz.

TIP: Vyšli jste právě ze školy a nedaří se vám najít práci? Přečtěte si článek Kdo patří mezi absolventy a jak si bez praxe najít práci.

Nárok na podporu při rekvalifikačním kurzu mají pouze uchazeči o zaměstnání

A dobrá zpráva nakonec. V případě, že se účastníte zabezpečené rekvalifikace a nepobíráte starobní důchod, máte nárok na podporu v rekvalifikaci. Výše příspěvku je 60 % vašeho průměrného čistého výdělku v posledním zaměstnání. Příklad: Paní Irena si v posledním zaměstnání vydělala 30 000 Kč. Jako podporu při rekvalifikaci tak dostane 18 000 Kč.

U zabezpečené rekvalifikace vám může úřad práce uhradit také:

 • Uhradit cestovní náklady – spojené s dojížděním na rekvalifikaci (třeba jízdenky na MHD).
 • Uhradit ubytovací náklady – v případě, že se rekvalifikační kurz koná mimo vaše bydliště a musíte si v místě zajistit i ubytování (maximálně 1000 Kč/den).
 • Přispět na obědy – v případě, že se kurz koná mimo vaše bydliště.

Pokud tedy jste zapsaní na úřadu práce a nemůžete najít práci ve svém oboru, rozhodně se zeptejte na možnost rekvalifikačních kurzů. 

TIP: Máte malé děti? Pak máte nárok i na další finanční příspěvky od státu. Mrkněte na článek Přídavky na děti krok za krokem: Jak o ně požádat.