11/01/2017

Když manžel nadělá dluhy, kdo je zaplatí?

Dluhy, které manželům vznikly za trvání manželství – až na výjimky – spadají do společného jmění manželů. To znamená, že když se jeden z manželů zadluží, musejí dluhy splácet oba. Existují ale určité výjimky:

 

První výjimka je, pokud se dluhy týkají výlučného majetku jen jednoho z manželů (např. jeden z manželů vlastní dům, který mu odkázali rodiče). Pokud ale z tohoto majetku mají oba manželé nějaký majetkový prospěch (např. zisk z pronájmu domu manžela), pak spadá tento majetkový prospěch do společného jmění manželů (SJM) a dluhy pak budou postihovat i tento zisk z nájemného.

 

Druhá výjimka je, když dluhy nadělá jeden z manželů bez souhlasu toho druhého. Musí se ale jednat o takový dluh, který nespadá do obstarávání každodenních záležitostí rodiny (např. manžel si vzal hypotéku bez souhlasu manželky). Týká se to i nebankovních půjček.

V případě, že se na druhého z manželů některá z výjimek nevztahuje, pak dotyčný musí splácet půjčky i za svého manžela. V takovém případě by dotyčný měl – pokud možno ihned, kdy se o manželových dluzích dozví – písemně kontaktovat věřitele s tím, že o manželových dluzích nevěděl a že s nimi nesouhlasí. Jedině tak bude mít šanci alespoň částečně zmírnit následky dluhů druhého z manželů. Pokud by tak neučinil, mohl by následně exekutor zabavit celý majetek patřící do společného jmění manželů.

 

Exekutor může kvůli dluhům obstavit účet i od druhého manžela

Exekutoři mají možnost obstavit účet a plat i toho z manželů, který se nezadlužil. Z exekuce však musí být vyňata polovina finančních prostředků na účtu, minimálně však vždy dvojnásobek životního minima. Cílem bylo, aby se zamezilo snaze dlužníků vyhnout se splácení dluhu tím, že své peníze schovávali na účtech partnerů. Doplatily na to ale ty poctivé domácnosti, které splácet chtěly a žily jen z jednoho příjmu (= příjmu nezadluženého manžela), i těm pak mnohdy na živobytí zůstalo jen soudně nezabavitelné životní minimum.

 

POZOR: Po sňatku zodpovídá manžel i za partnerovy dluhy vytvořené ještě před sňatkem

Podle nového občanského zákoníku se partner automaticky stává spoludlužníkem druhého manžela nejen u dluhů vzniklých během manželství, ale zodpovídá i za dluhy, které partner nasekal ještě před uzavřením manželství. I za tyto dluhy pak zodpovídá majetkem, který si během manželství pořídí a patří do SJM. Za předmanželské dluhy sice jen z poloviny, tedy jen do výše podílu partnera, kdyby bylo SJM vypořádáno například kvůli rozvodu. Vhodné je proto mít přehled i o finanční minulosti partnera ještě předtím, než si ho vezmete.

 

Předmanželská smlouva před dluhy neochrání

Manžele před dluhy neochrání ani předmanželská či manželská smlouva, pokud není zapsána do veřejného seznamu. Ta nyní slouží spíš k usnadnění dělení majetku v případě rozvodu manželů. Tyto smlouvy či rozhodnutí o zúžení společného jmění manželů je ale možné nechat zapsat do tzv. veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede notářská komora. Takto zveřejněnou úpravu SJM pak musí exekutor a soud zohlednit. Před novelou občanského soudního řádu a exekutorského řádu exekutor k těmto smluvním úpravám SJM obvykle nepřihlížel a dotčený manžel musel podávat žalobu k soudu a zaplatit soudní poplatek. Nemohl také po dobu řízení se svým majetkem nakládat.

Autor článku Jan Molina