06/06/2017

Co je RPSN

Výběr správné půjčky může být složitý. Pokud ale víte, jaké údaje kontrolovat a porovnat, je to docela hračka. Naučme se nyní, co je to RPSN.

Víte co je RPSN? A víte, jak se počítá? Nejrůznější druhy reklam uvádí zejména úrokovou sazbu. Řídit se ovšem pouze podle ní může být velmi nepřesné. Proč?

Úroková sazba je procentem vyjádřené zvýšení půjčené částky za konkrétní období.  Představuje odměnu věřitele za zapůjčení finančních prostředků zákazníkovi. Většinou se uvádí roční (p. a.) úrok, ale také je možný čtvrtletní (p. q.) nebo i měsíční (p. m.), což porovnávání údajů dělá trochu složitější.

 

Úrok však ve většině případů není jediným nákladem, který musí zákazník za získání úvěru zaplatit. Někdy bývají účtovány i další částky ve formě různých poplatků. Tyto poplatky nejčastěji slouží k úhradě administrativních nákladů věřitele spojených s půjčkou, ale může také jít o skryté navyšování výnosu věřitele při zachování opticky nízké úrokové sazby. Pokud věřitel poskytuje rychlou půjčku, může být o to vyšší.

Všechny tyto částky, které se zákazník zavazuje uhradit ve smlouvě o úvěru, se však promítají do konečné sumy, kterou bude muset v rámci splácení úvěru uhradit. V této souvislosti se někdy hovoří o „ceně úvěru“.  Aby zákazník rychle získal konkrétní představu, rozhodl zákon, že všechny náklady, které zákazník v rámci úvěru ponese, musí být zahrnuty do tzv. RPSN.

 

Co je tedy RPSN?

RPSN je zkratka pro Roční Procentní Sazbu Nákladů. V úvodu jsme se naučili, že úroková sazba se uvádí různá, u RPSN je údaj vždy roční, tedy p. a.

Díky RPSN tak znáte přesné procento z dlužné částky, které zaplatíte za období jednoho roku včetně všech nákladů na danou půjčku.

Pokud poskytovatel úvěru RPSN neuvede, je jím poskytnutý úvěr automaticky úročen diskontní sazbou ČNB, což je většinou pro zákazníka výrazně výhodnější.

 

Jak se RPSN počítá

Náklady za půjčku jsou uváděny ročně právě proto, aby si zákazník mohl snadno porovnat nabídky, které jsou jinak rozdílně dlouhé (2 roky, 3 roky, atd.). To ovšem neznamená, že výši RPSN stačí vynásobit počtem let, na které si úvěr zvolíme. Jelikož za první rok už část půjčky splatíte, RPSN se v dalších letech bude počítat z nižší částky. Přesnou cenu půjčky vám tak sdělí poskytovatel půjčky ve splátkovém kalendáři.

Pro milovníky matematiky tu máme vzorec, kterým se RPSN počítá :)

 

Jaké poplatky v sobě může zahrnovat RPSN

Jak jsme si již řekli, zatímco úroková sazba ukazuje pouze cenu vypůjčených peněz, RPSN zahrnuje veškeré náklady spojené s půjčkou či úvěrem. Kromě zmíněného úroku mohou být účtovány nejrozmanitější poplatky, jejichž výčet najdete níže, a které musí být jako náklady související s úvěrem do RPSN zahrnuty:

Z toho jasně vyplývá, že procentuální údaj RPSN zákazníkovi řekne mnohem více, než jen prostá úroková sazba, která může být jen jedním z nákladů na úvěr. Proto je důležité vědět co je RPSN i jak se počítá.

 

Přečtěte si také náš článek o tvorbě finanční rezervy nebo další články věnující se RPSN.

Autor článku Jan Molina